X
blue
 • באר שבע- בית כנסת 'מרום אל'

 • בית אל- בית הכנסת המרכזי

 • בני ברק- בבית משפחת חדד

 • בני ברק- בבית משפחת לב

 • בני ברק- בית כנסת הגבעה

 • בני ברק- בבית משפחת ויינשטיין

 • גבעת שמואל-בית המדרש הגרעי התורני

 • גבעת שמואל-בית המדרש הגרעי התורני

 • גבעת שמואל-בית המדרש הגרעי התורני

 • ישיבת קרני שומרון - בשטח

 • קרני שומרון- ישיבת ההסדר

 • קרני שומרון- אלוני שילה

 • קרני שומרון- ישיבת הליכות עולם

 • קרני שומרון - כנס תשע"א

 • Lakewood NJ - Netzer

 • Los Angeles CA - Rosenblat

 • נתניה- בבית כנסת ישראל הצעיר

 • פתח תקוה-בבית הכנסת בכפר אברהם

 • פסגות - גריצייג

 • רעננה- בבית הכנסת פא"י

 • רמת השרון - בבית משפחת סרוגו

 • טלמון- בבית משפחת ברטוב

 • ירושלים- בבית משפחת סימון

3 נושאי השיעורים האחרונים

עולמות

תכנית לימוד בעיון.

מיועדת למסירת שיעורים בקבוצות לימוד מתוך דפי מקורות, ודפי עזר להכנת השיעור, במגוון סוגיות הלכתיות ובירורי מנהגים.

התכנית מתאימה לכל סוגי ורמות הלימוד.

מעניקה אמצעים נוחים בידי הלומדים, להתענג בהנאה צרופה מטעמו המתוק של הלימוד בעיון.

נותנת כלים למסירת שיעור עיוני, גם למי שאין עיתותיו בידו להכין שיעור בכוחות עצמו.

עקבי דרך

שיעורי אגדה

 

 • בעקבות דברי חז"ל

    ...

רץ כצבי - חלק א

בירורי הלכה ופרקי מחשבה

 • ל"ו סימנים בענייני אורח חיים ומועדים
 • י"ב...

חדשות אחרונות

חורף בריא

ברכתינו למגידי השיעורים וללומדים

דבר בעתו מה טוב

ניתן ללמוד את השיעורים מעניינא דיומא (בעז"ה)

משיב הרוח ומוריד הגשם

שאלת גשמים

בברכה

מערכת האתר

 

ברכות ואיחולים

למאות לומדי שיעורי עולמות במסגרת תכנית עיתים לתורה

המתחילים בזמן חורף את לימוד חוברת לימוד הלכות שבת חלק ה' - דיני מבשל בשבת

בשיעורי עולמות

לפרטים להקמת שיעורים חדשים ולוהצטרפות לשיעורים הקיימים

צור קשר: http://www.itimlatora.co.il/?so=g_search

השיעור החדש

בענין ברכת שהחיינו בקיום מצוה בפעם הראשונה

לקראת שבת פרשת וירא

עלה לאתר בקרוב

לימוד מענג ומועיל

מערכת האתר

 

עגלת קניות

Your Cart9
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 5 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
סה"כ: 285.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס