מיקומי השיעורים ברחבי העולם

בית כנסת חניכי הישיבות, רחוב אבן גבירול
ליל שישי 22.30
ראובן פיטרמן
ראובן פיטרמן
052-6423012
אנילביץ 66
יום רביעי 21.30
מתחלפים
אריק ויינשטיין
052-4649940
ביהכנ"ס "תורת אברהם" רח' ארבל 12 א' נצרת עילית (שכונת רסקו - צפונית)נצרת
ימים ב,ד,ה בשעה 19:15 - 20:30
הרב אליהו ממן
הרב אליהו ממן
052-6004052
ביהכנ"ס ישראל הצעיר רח' אברהם שפירא 10 נתניה
יום שני בשעה 9:00
הרב ישראל פרידמן
הרב ישראל פרידמן
0546433769
בית חב"ד - Huffman Lane 8755, Bozeman, MT 59715
שבת בבוקר, בשעה 11.00
Rabbi Chaim Bruk
Rabbi Chaim Bruk
406-585-8770
ישוב אדם
שבת
אברהם קריספין
אברהם קריספין
0547841671
רח' אנה ומקס ווב ר"ג
יום ראשון בשעה 20:00
הרב אלפסי
הרב אלפסי
0548482773
ישיבה תיכונית
ימי חמישי 21:45-23.00
הרב אריאל שיוביץ
הרב אריאל שיוביץ
052-5665198
מתחלף בין בתי המשתתפים
השיעור מתקיים בשעה 20:30 והוא מתחלף בין בתי המשתתפים.
הרב ראובן דינין
הרב ראובן דינין
054-8477174
ביה"כ "בית מאור", אבן גבירול 20, אלעד
שבת, לאחר התפילה
הרב אשר אלמליח
הרב אשר אלמליח
0548451070

עגלת קניות

Your Cart3
  • x 2 רץ כצבי - ירח איתנים
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - פסח שבועות
    הסרה | הוספה
סה"כ: 120.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס