ירושלים - ארזי הבירה

כתובת שיעור: 
ביה"כ "תהילה", רחוב שמעון הצדיק (שכונת אור שמח) שכונת ארזי הבירה.
זמן השיעור: 
שבת בבוקר לאחר תפילת מוסף. (10:00 משוער)
מגיד שיעור: 
רב הקהילה הרב הגאון רבי יצחק רלב"ג, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
איש קשר: 
רב הקהילה הרב הגאון רבי יצחק רלב"ג, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל
טלפון: 
052-4268068

עגלת קניות

Your Cart1
  • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
    הסרה | הוספה
סה"כ: 40.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

הציבור מתבקש ללמוד ולהתפלל לרפואת

זיסל הניה בת אסתר שבע

בתוך שאר חולי ישראל

העוברת ניתוח שחיי נפש תלויים בו


בתוך שאר חולי ישראל

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס