מאגר שיעורים במגוון סוגיות
הלכתיות בנושאים אקטואליים

מאגר שיעורים במגוון סוגיות
הלכתיות בנושאים אקטואליים

ענייני דיומא

אקטואליה

שיעורים חדשים

עולמות מאגרי שיעורים

עיון

מאגר שיעורים במגוון סוגיות הלכתיות בנושאים אקטואליים הנוגעים לחיי המעשה

רמב"ן

תכנית מיוחדת ללימוד חומש בעיון עם פירוש הרמב"ן על התורה.

אור החיים

תכנית מיוחדת ללימוד חומש בעיון עם פירוש אור החיים הקדוש על התורה.

עיתים לתורה

תכנית לימוד מסודרת לפי נושאי לימוד ייעודיים (שבת, תפילה, ברכות, מועדים, כשרות, שביעית ועוד).

עולמות

עולמות – מאגר תכניות לימוד בעיון בהלכה ובמחשבה.
באתר שלפנינו מגוון תוכניות המיועדות ללימוד ולמסירת שיעורים בקבוצות מתוך דפי מקורות, ודפי עזר להכנת השיעור, בסוגיות הלכתיות בירורי מנהגים, ובפרשיות השבוע ונושאים במחשבת ישראל.

התכנית מתאימה לכל סוגי ורמות הלימוד מעניקה אמצעים נוחים בידי הלומדים, להתענג בהנאה צרופה מטעמו המתוק של הלימוד בעיון.

נותנת כלים למסירת שיעור עיוני, גם למי שאין עיתותיו בידו להכין שיעור בכוחות עצמו.

הקדשות שיעורים

הקדשות

לעילוי נשמת אבינו, חמנו וסבנו האהוב

ר' יעקב צבי חיים בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל

שיעורי וידאו