חוברות לימוד בתוכנית 'עיתים לתורה'

שיעורים בתפילה

שיעורים בתפילה חלק א

שיעורים בתפילה חלק א

מבחר משיעורי עולמות
בהלכות תפילה
להורדה
לחץ כאן

לברורים והזמנות

שואלין ודורשין חלק ב

שואלין ודורשין חלק ב

מבחר משיעורי עולמות
בענייני המועדים
להורדה
לחץ כאן

שואלין ודורשין חלק ג

שואלין ודורשין חלק ג

מבחר משיעורי עולמות
בענייני המועדים
להורדה
לחץ כאן

שואלין ודורשין חלק ד

שואלין ודורשין חלק ד

מבחר משיעורי עולמות
בענייני המועדים
להורדה
לחץ כאן

וביום השבת חלק א

וביום השבת חלק א

מבחר משיעורי עולמות
בהלכות שבת
להורדה
לחץ כאן
כריכה - וביום השבת חלק ב_1.tif

וביום השבת חלק ב

וביום השבת חלק ב

מבחר משיעורי עולמות
בהלכות שבת
להורדה
לחץ כאן
כריכה - וביום השבת חלק ג_1.tif

וביום השבת חלק ג

וביום השבת חלק ג

מבחר משיעורי עולמות
בהלכות שבת
להורדה
לחץ כאן
כריכה - וביום השבת חלק ד_1.tif

וביום השבת חלק ד

וביום השבת חלק ד

מבחר משיעורי עולמות
בהלכות שבת
להורדה
לחץ כאן
כריכה - וביום השבת חלק ג_1.tif

וביום השבת חלק ה

וביום השבת חלק ה

מבחר משיעורי עולמות
בהלכות שבת
להורדה
לחץ כאן
כריכה - וביום השבת חלק ג_1.tif

וביום השבת חלק ו

וביום השבת חלק ו

מבחר משיעורי עולמות
בהלכות שבת
להורדה
לחץ כאן
כריכה - כיצד מברכין חלק א_1.tif

כיצד מברכין חלק א

כיצד מברכין חלק א

מבחר משיעורי עולמות
בהלכות ברכות
להורדה
לחץ כאן