עולמות באור החיים

תכנית מיוחדת ללימוד חומש בעיון עם פירוש אור החיים הקדוש על התורה

כל אחד מהשיעורים עוסק בנושא מפרשת השבוע על פי פירושיו של אור החיים הקדוש על התורה ובכתביו, בתוספת מקבילות ומראי מקומות נוספים בדברי חז"ל, רבותינו הראשונים, בעלי המוסר והמחשבה ותורת החסידות.

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים