עיתים לתורה

עיתים לתורה היא תכנית לימוד מסודרת לפי נושאי לימוד ייעודיים (שבת, תפילה, ברכות, מועדים, כשרות, שביעית ועוד).
מחולקת לחוברות לימוד הכוללים ארבעה עד עשרה שיעורים, על פי סדר דפי הגמרא, סדר סימני השלחן ערוך או לפי נושאים. השיעורים הותאמו גם ללימוד בחברותא בסדר הכנה עיוני, ושיעור סיכום שיבוא בעקבותיו.

בכל אחד מהשיעורים שלושה מדורים:
הסוגיא
– במקורותיה היסודיים מהש"ס, הראשונים והאחרונים, ופסקי ההלכה בשו"ע והרמ"א.
עיון נוסף – בדברי הפוסקים והאחרונים, בעיקר לצורך תוספת הבנה ובירור מקרים הלכתיים נוספים.
העמקה ומחקר – בבירור שאלות וחקירות המסתעפות מהסוגיא.
לאחר כל שיעור יש שאלות לחזרה ולסיכום לתועלת הלומדים המעוניינים לשנן ולסכם את הנלמד.

לדפי המקורות מצורפים דפי הכנה למסירת השיעור, המגישים לפני מגיד השיעור תקציר של נושאי הלימוד.

לצפייה בכל החוברות לחץ כאן