חנות ספרים

עקבי דרך

שיעורי אגדה

 

 • בעקבות דברי חז"ל

     ובדרכם של רבותינו בעלי המחשבה והמוסר

 • ארבעים מאמרים על סדר מועדי השנה
 • מבוסס על שיעורי עולמוות
מספר עמודים:
348 עמודים
שנת הוצאה:
תשע"א
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל
רץ כצבי - חלק א

בירורי הלכה ופרקי מחשבה

 • ל"ו סימנים בענייני אורח חיים ומועדים
 • י"ב פרקי מחשבה בענייני חודשי השנה
מספר עמודים:
555 עמודים
שנת הוצאה:
תמוז תשס"ה
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל
רץ כצבי - חלק ב

בירורי הלכה ופרקי מחשבה

 • כ"א בירורי הלכה בנושאים כלליים וענייני כהונה
 • י"ב פרקי מחשבה בענייני מועדי השנה
מספר עמודים:
625 עמודים
שנת הוצאה:
תשס"ה
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל
רץ כצבי - מחשבה חלק א

פרקי מחשבה - חודשי השנה

 • חודשי השנה ומהותם
 • י"ב השבטים
 • י"ב צירופי שם הוי"ה
 • חודשי השנה כנגד "חיים של..."
מספר עמודים:
625 עמודים
שנת הוצאה:
תשס"ה
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל
רץ כצבי - מחשבה חלק ב

פרקי מחשבה - חדשי השנה

 • י"ב מזלות
 • י"ב אותיות בספר יצירה
 • י"ב לשונות של שמחה
מספר עמודים:
458 עמודים
שנת הוצאה:
תש"ע
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל

עגלת קניות

Your Cart1
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
סה"כ: 40.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה