חנות ספרים

רץ כצבי - שבת

בירורי הלכה

 • כ"ח סימנים
 • ערב שבת
 • קידוש והבדלה
 • שבת
 • מוצאי שבת
מספר עמודים:
546 עמודים
שנת הוצאה:
תשע"ב
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל
רץ כצבי - ירח איתנים

בירורי הלכה

 • כ"ד סימנים
 • אלול - ראש השנה
 • עשרת ימי תשובה - יום כיפור
 • סוכות - שמחת תורה

פרקי מחשבה

 • אלול
 • תשרי
מספר עמודים:
474 עמודים
שנת הוצאה:
תשס"ז
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל
רץ כצבי - חנוכה ופורים

בירורי הלכה

 • ל"ו סימנים
 • חנוכה
 • עשרה בטבת - תעניות
 • ארבע פרשיות - פורים
מספר עמודים:
627 עמודים
שנת הוצאה:
תשס"ט
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל
רץ כצבי - פסח שבועות

בירורי הלכה

 • ל' סימנים
 • פסח - פסח שני
 • ספירת העומר
 • שבועות
מספר עמודים:
523 עמודים
שנת הוצאה:
תשע"א
מחיר: 40 ₪
הוסף לסל
רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב

בירורי הלכה

 • כ' סימנים
 • אבלות
 • ענייני כיבוד אב ואם
 • דברי הספד על הר"ר השיל רייזמן ז"ל
מספר עמודים:
216 עמודים
שנת הוצאה:
תשס"ט
מחיר: 25 ₪
הוסף לסל

עגלת קניות

Your Cart6
 • x 1 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 225.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לזכרון עולם בהיכל ה'

לעילוי נשמתו

הר"ר פנחס נצר ז"ל

בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

אהוב על הבריות וקירבם לתורה

נפטר בשם טוב בדמי ימיו

ביום ב' חשון תשס"ח

תנצב"ה

 


הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'