פורומים

פורום נושאים הודעות תגובה אחרונה
folder
כאן המקום לדיון הלכתי בכל נושא.
12
46 שהחיינו על ...
ע"י nrb770@gmail.com
07/03/2018 - 10:46
folder
10
13 האם יש זכות ...
ע"י pinilif
18/09/2016 - 12:50
folder
נשמח לקבל הערות והארות בנושאים הנדונים בספריית שיעורי רץ כצבי. נא לציין את שם השיעור והנושא, אליו מתייחסת ההערה.
0
0 לא זמין
folder
19
39 תורה או קמח ...
ע"י איילון
04/11/2018 - 12:42
folder
0
0 לא זמין
folder
1
1 רוצה לייסד ...
ע"י יונתן ביטון
30/04/2012 - 11:17
folder
כאן מתפרסמת תכנית נושאי השיעורים לשבועות הקרובים. הציבור מוזמן להוסיף ולציין מקורות, הארות והערות בנושאים אלו, על מנת לשלבם בהכנת דפי המקורות לשיעור.
1
13 תכנית ...
ע"י נהר שלום
21/07/2014 - 18:01
folder
ציינו את השיעור עליו ברצונכם להגיב.
3
11 יציאה לחוץ לארץ
ע"י חייקה
08/11/2014 - 21:46
פורום מכיל דיונים חדשים
פורום מכיל דיונים חדשים
פורום ללא דיונים חדשים
פורום ללא דיונים חדשים
פורום נעול
פורום נעול

עגלת קניות

Your Cart3
  • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - שבת
    הסרה | הוספה
סה"כ: 120.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה