דיון הלכתי

נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
שהחיינו על אתר חדש
8
ע"י יחיאל
09/08/2010 - 17:30
ע"י nrb770@gmail.com
07/03/2018 - 10:46
ללמד או לכתוב פסק הלכה של רב גדול ולהעלים את שמו
5
ע"י ביתר
18/04/2012 - 17:34
ע"י אברהמי
02/06/2017 - 16:32
כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו
0
ע"י והצנע לכת
11/07/2015 - 23:14
לא זמין
מצות תוכחה בדבר שיש פוסק יחיד המתיר
3
ע"י מן
06/01/2013 - 15:11
ע"י אוהב תורה
26/05/2014 - 00:32
תחומי שבת
0
ע"י מ.י. מרזל
23/05/2014 - 18:54
לא זמין
תפילת הדרך במכונית פוטרת של מטוס?
5
ע"י הר שושנים
18/11/2010 - 00:32
ע"י א ח רוזנברג
06/04/2014 - 11:42
מה ההיתר להגיד ברכות ודברים שבקדושה במושב חקלאי שמצוי בו ריח רע?
4
ע"י אריאל יבנאל
19/11/2012 - 15:10
ע"י כולל בית ישראל ...
08/03/2013 - 01:35
ספק "צפע" ספק ‏(רק)‏ "פצע"
4
ע"י אריאל הכהן
17/10/2011 - 14:38
ע"י אריאל הכהן
06/02/2012 - 09:36
אברך כולל אם חייב או אסור ליתן צדקה באמצע הסדר
0
ע"י כולל בית ישראל ...
24/11/2011 - 00:50
לא זמין
נתינת מעשר כספים ע"י מוסד ציבורי או קופת צדקה לנזקקים
1
ע"י יחיאל
01/09/2010 - 01:56
ע"י כולל בית ישראל ...
22/09/2011 - 16:22
דחיית מסירת שעור כדי להשלים מנין בלוויה
1
ע"י הר שושנים
09/12/2010 - 20:32
ע"י כולל בית ישראל ...
22/09/2011 - 15:23
לימוד פנימיות התורה עם אומות העולם
3
ע"י rabbifarkash@gm...
14/10/2010 - 23:12
ע"י ירושלמי
18/11/2010 - 22:09
ללא תגובות חדשות
ללא תגובות חדשות
תגובות חדשות
תגובות חדשות
דיון חם (ישן)
דיון חם (ישן)
דיון חם (חדש)
דיון חם (חדש)
דיון מודבק
דיון מודבק
דיון נעול
דיון נעול

עגלת קניות

Your Cart4
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
סה"כ: 145.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה