דיון הלכתי

נושאתגובותנוצרסמל מיוןתשובה אחרונה
שהחיינו על אתר חדש
8
ע"י יחיאל
09/08/2010 - 17:30
ע"י nrb770@gmail.com
07/03/2018 - 10:46
נתינת מעשר כספים ע"י מוסד ציבורי או קופת צדקה לנזקקים
1
ע"י יחיאל
01/09/2010 - 01:56
ע"י כולל בית ישראל ...
22/09/2011 - 16:22
לימוד פנימיות התורה עם אומות העולם
3
ע"י rabbifarkash@gm...
14/10/2010 - 23:12
ע"י ירושלמי
18/11/2010 - 22:09
תפילת הדרך במכונית פוטרת של מטוס?
5
ע"י הר שושנים
18/11/2010 - 00:32
ע"י א ח רוזנברג
06/04/2014 - 11:42
דחיית מסירת שעור כדי להשלים מנין בלוויה
1
ע"י הר שושנים
09/12/2010 - 20:32
ע"י כולל בית ישראל ...
22/09/2011 - 15:23
ספק "צפע" ספק ‏(רק)‏ "פצע"
4
ע"י אריאל הכהן
17/10/2011 - 14:38
ע"י אריאל הכהן
06/02/2012 - 09:36
אברך כולל אם חייב או אסור ליתן צדקה באמצע הסדר
0
ע"י כולל בית ישראל ...
24/11/2011 - 00:50
לא זמין
ללמד או לכתוב פסק הלכה של רב גדול ולהעלים את שמו
5
ע"י ביתר
18/04/2012 - 17:34
ע"י אברהמי
02/06/2017 - 16:32
מה ההיתר להגיד ברכות ודברים שבקדושה במושב חקלאי שמצוי בו ריח רע?
4
ע"י אריאל יבנאל
19/11/2012 - 15:10
ע"י כולל בית ישראל ...
08/03/2013 - 01:35
מצות תוכחה בדבר שיש פוסק יחיד המתיר
3
ע"י מן
06/01/2013 - 15:11
ע"י אוהב תורה
26/05/2014 - 00:32
תחומי שבת
0
ע"י מ.י. מרזל
23/05/2014 - 18:54
לא זמין
כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו
0
ע"י והצנע לכת
11/07/2015 - 23:14
לא זמין
ללא תגובות חדשות
ללא תגובות חדשות
תגובות חדשות
תגובות חדשות
דיון חם (ישן)
דיון חם (ישן)
דיון חם (חדש)
דיון חם (חדש)
דיון מודבק
דיון מודבק
דיון נעול
דיון נעול

עגלת קניות

Your Cart12
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 5 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
סה"כ: 435.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לזכרון עולם בהיכל ה'

לעילוי נשמתו

הר"ר פנחס נצר ז"ל

בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

אהוב על הבריות וקירבם לתורה

נפטר בשם טוב בדמי ימיו

ביום ב' חשון תשס"ח

תנצב"ה

 


הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'