אין תגובות
י. ש.
User offline. Last seen 8 שנים שבוע אחד ago. לא זמין
הצטרף: 10/05/2015

השאלה דלהלן היא אולי קצת משעשעת, ואילולי היתה נוגעת למעשה היה מקום לדחות בבדיחותא בעלמא, אך השאלה דלהלן הוא דו"ד אמיתי המתנהל בימים אלו בין מעסיק לעובדו, אשמח לקבל חוו"ד ומקורות מהחברים הנכבדים.

ובכן משה מעסיק את שלמה בעסק שלו זה כמה שנים, שלמה הוא עובד מצטיין העושה את עבודתו נאמנה ואף הרבה מעבר לכך, הוא תמיד זמין לכל בקשותיו של משה גם בדברים שאינם מתוקף תפקידו. משה המעסיק עשה לשלמה טובה גדולה וענקית מאד, ואכן שלמה לא מתכחש לכך ומנסה לאור זאת לרצות עוד יותר את מעסיקו משום הכרת הטוב, אך משה המעסיק עדיין אינו שבע רצון, והוא תובע בפה ששלמה 'חייב' לו הכרת הטוב, ולכן כל מה שהוא עושה מעבר לתפקידו הוא חייב ע"פ דין ולא מגיע לו על זה שום תודה והערכה, יתירה מכך משה תובע ממנו עוד עוד דברים מדין הכרת הטוב, וכששלמה מסרב הוא מלא כעס וטינה כלפיו, לדבריו שלמה לא נוהג כשורה כי לדבריו הוא חייב לו את כל חייו, וזכותו לתבוע ממנו מה שהוא חושב אל נכון.

שלמה לעומת זאת טוען שני טיעונים: א. הכרת הטוב זה לא דין בחושן משפט ששייך בזה זכות תביעה של עושה הטובה, ודאי שחובתו היהודית והמוסרית מחייבת אותו להכיר טובה למי שגמל עמו טוב, אך זה לא הופך אותו לבן ערובה לכל הגוחמאות של המעסיק. ב. היות שגם הוא גמל הרבה טובות למעסיקו, האם אין מעסיקו חייב לו הכרת הטוב בחזרה, האם הדברים נמדדים במי שגמל טובה ראשון ואז השני חייב לו ואילו הוא לא חייב להחזיר לשני, או שהדבר תלוי באיכות וגודל הטובה שא' גמל לשני, או שכל מי שקיבל טובה ממישהו אי פעם חייב להכיר לו טובה גם אם ההוא עשה את זה בתור הכרת הטוב לראשון.

כאמור זה דו"ד אמיתי שמתנהל בין עובד למעסיקו, אשמח לקבל חוו"ד ומקורות בענין.

עגלת קניות

Your Cart2
  • x 2 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
    הסרה | הוספה
סה"כ: 50.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה