הצעת נושאים חדשים לשיעור

נושאסמל מיוןתגובותנוצרתשובה אחרונה
אין מערבין שמחה בשמחה
0
ע"י כולל בית ישראל ...
17/12/2011 - 22:55
לא זמין
אכילה בלילה ראשון של חג הסוכות
1
ע"י תורת חיים
25/09/2015 - 16:43
ע"י מרדכי יעקב
24/05/2016 - 00:44
בדין חריצי התפילין
1
ע"י הלרשטיין
31/07/2015 - 14:20
ע"י הצעקן
12/05/2017 - 16:23
ברית מילה - הקפדה על מנהגי אבותינו ע"פ מאמרו המאלף של הרב הלפרין שליט"א
0
ע"י ראובן
11/10/2012 - 20:22
לא זמין
דיני שכנים ובפרט היזק ראיה.
0
ע"י יוסי ארליך
15/12/2010 - 01:17
לא זמין
האם אפשר להגביל תוקף של ברכה
0
ע"י בנימין וייסברג
25/04/2012 - 17:20
לא זמין
חומש בראשית
3
ע"י מערכת האתר
02/08/2010 - 18:53
ע"י א ח רוזנברג
20/05/2014 - 12:03
חריצי התפילין
0
ע"י הלרשטיין
21/07/2015 - 19:15
לא זמין
להזיז מנורת לילה בשבת
0
ע"י חזקי
15/03/2011 - 19:37
לא זמין
לימוד מלאכת הוצאה בשבת
0
ע"י אבישי
25/10/2011 - 15:00
לא זמין
מצוות ציצית בבגדים שלנו
1
ע"י הלרשטיין
01/10/2015 - 18:42
ע"י עדיאל2
26/09/2016 - 10:25
מצוות תפילין כל היום
2
ע"י הלרשטיין
01/10/2015 - 18:41
ע"י מרדכי יעקב
19/05/2016 - 01:09
נבואה בדורנו
5
ע"י שניאורזלמן
05/04/2012 - 22:52
ע"י לייזר אשכנזי
09/03/2015 - 00:25
נישואין אזרחיים
0
ע"י דרך-חיים
29/01/2013 - 20:18
לא זמין
שמיטה - היתר מכירה או אוצר ב"ד
3
ע"י אהוד כהן
01/06/2014 - 21:46
ע"י יענקי
17/05/2015 - 20:18
שמיעת מוזיקה - על כל פרטיה
1
ע"י moshe.yonatan
22/02/2011 - 21:11
ע"י ים סוף
24/04/2014 - 19:45
תורה או קמח - מה קודם?
3
ע"י איגוד
23/04/2012 - 17:37
ע"י איילון
04/11/2018 - 12:42
תפילין בחול המועד
0
ע"י הלרשטיין
01/10/2015 - 18:46
לא זמין
תפילין כל היום
0
ע"י הלרשטיין
21/07/2015 - 19:17
לא זמין
ללא תגובות חדשות
ללא תגובות חדשות
תגובות חדשות
תגובות חדשות
דיון חם (ישן)
דיון חם (ישן)
דיון חם (חדש)
דיון חם (חדש)
דיון מודבק
דיון מודבק
דיון נעול
דיון נעול

עגלת קניות

Your Cart51
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 25 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 23 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 2,025.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לזכרון עולם בהיכל ה'

לעילוי נשמתו

הר"ר פנחס נצר ז"ל

בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

אהוב על הבריות וקירבם לתורה

נפטר בשם טוב בדמי ימיו

ביום ב' חשון תשס"ח

תנצב"ה

 


הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'