2 תגובות [תגובה אחרונה]
motiml77
User offline. Last seen 8 שנים 14 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 17/03/2013

ב"ה אני זוכה ללמוד מדפי המקורות שלכם, ואני חייב לומר תודה רבה!

אציין שיעזור קצת יותר אם תביאו גם את הטור ואולי גם רשימת מקורות של פסיקות הלכה שבהם יהיה אפשר לעיין למעשה.

 

עתה לשאלותי:

1. דנו בנפק"מ בין הדעות לגבי איסור עיכוב בחו"ל אם יצא לצורך מצווה- השאלה היא האם עיכוב הכוונה למשל להמשיך לטייל במשך עוד שבוע ואז לחזור לארץ? לכאורה משמע משו"ת "דברי יהושע" שהוא מדבר דווקא על קביעת מקום דירה.

2. הובאה תשובה בשו"ת אגרות משה לגבי חיוב אדם לגור בא"י אם זו מצווה חיובית על הגוף או רק אם דר בא"י אסור לו יותר לצאת ומקיים מצוות ישיבה בארץ.

ואז הובאה דעת הרב עובדיה שמתייחס לדברים הנ"ל וטוען שברור שהמצווה היא על הגוף וחובה לעלות לארץ ומוכיח זאת מכך שחכמים כ"כ החמירו וכופים על האיש\אשה לעלות לארץ או לתת כתובה וכן לגבי עבד..

אך שאלתי היא, עד כמה חזקה טענה זו? כי לכאורה אפשר פשוט לומר שאין האישה,למשל, יכולה למנוע מבעלה לעשות מצווה (אפילו שלא חייב בה בגופו)- למשל- האם נאמר אותו דבר לגבי איש שרצה ללבוש ציצית אך אשתו אינה מסכימה לו?

 

תודה מראש

חייקה
User offline. Last seen 8 שנים 30 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 19/04/2013
ראה בארוכה בספר משנת אברהם

על אבן העזר סימן עה שדן בארוכה בכל הנקודות שהעלת כאן 

בהצלחה 

שלמהדב
User offline. Last seen 8 שנים 9 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 19/03/2012
איסור יציאה חו"ל

אינני מבין מה ההשוואה לדברי הרב עובדיה האם חובת האדם לקיים מצוות היא מתייחסת לשאלה אם היא מצווה בגופו או לא, ברור שלגבי אשה כופין או מתגרשים כי החובה היא חובה גם אם האשה מסכימה או לא, כך גם לגבי ציצית היא בוודאי אינה יכולה למנוע . נדמה לי שאין בכך ספק

עגלת קניות

Your Cart10
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 2 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 400.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה