אין תגובות
נעמי גיא
User offline. Last seen 11 שנים 50 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 09/01/2011

יש לדון האם הבעיה לאכול פת כותי היא אותה הבעיה באכילת פת עכו"ם או שמא לא שהרי בתוספות בגיטין בדף י. משמע שאם ישראל מכין את העיסה והכותי מכין אותה כמצה אז כבר אין לזה גדר של פת כותי ומאידך גיסא ברמב"ם בהלכות מאכלות אסורות משמע שכאשר הישראל מדליק את התנור של הנכרי זה כבר לא מוגדר בתור פת עכו"ם שלתקן פת כותי מספיק שהישראל יכין את העיסה אבל לתקן פת עכו"ם ישצורך שהישראל ידליק את התנור אם יש למישהו דברים יותר ברורים בנושא אשמח

ישי גיא תלמיד ישיבה

עגלת קניות

Your Cart21
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 6 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 5 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 4 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
סה"כ: 750.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לזכרון עולם בהיכל ה'

לעילוי נשמתו

הר"ר פנחס נצר ז"ל

בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

אהוב על הבריות וקירבם לתורה

נפטר בשם טוב בדמי ימיו

ביום ב' חשון תשס"ח

תנצב"ה

 


הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'