5 תגובות [תגובה אחרונה]
הר שושנים
User offline. Last seen 10 שנים 4 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/11/2010

אדם שבדרכו ברכב לשדה התעופה חייב לומר תפילת הדרך בברכה האם רשאי/צריך לחזור ולומר תפילת הדרך במטוס?

א ח רוזנברג
User offline. Last seen 4 שנים 18 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 13/02/2013
מה המקור לתפילה זו

מי בכלל תיקן את הנוסח של תפילת הדרך במטוס ???

האם גדולי ישראל ידועים תיקנו זאת או לא ? דלכאורה גם התפילה הרגילה גם תקיפה לגבי נסיעה במטוס.

לכן ראוי קודם לברר על מקורו האמיתי והמוסמך.

שמוליק 1
User offline. Last seen 8 שנים 37 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 21/11/2012
תפילת הדרך במטוס

שמעתי בשם הרב ביסטריצקי ע''ה (רבה של עיה'ק צפת ת''ו) שאמר בשם האדמו''ר מליובאוויטש שאת תפילת הדרך אוטמרים כשהמטוס עדיין על הקרקע ומתחיל את הנסיעה המהירה שקודם ההמראה.

זה בגדר שמועה וכדאי לברר אצל יודעי תורתו של הגה''ק מליבאוויטש אם באמת כך אמר וא''כ, מדוע?

זה ברור לי שבניגוד להרבה שאומרים תפילת הדרך מיוחדת לטיסה, בחב''ד אומרים את תפילת הדרך הרגילה.

 

 

 

נתיבותיה שלום
User offline. Last seen 8 שנים 7 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 02/08/2013
תפלת הדרך במטוס

מה שאני שמעתי בשם אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל.

אדמו"ר מליובאוויטש תמה על מה שאומרים בשם של הראגצ'ובי לא להגיד תפילת הדרך כשנוסעים במטוס (מיוסד על הגמרא בחולין (קלט:) שאין שילוח הקן בקן הנמצא בשמים שאינו נקרא "דרך") הרי תפילת הדרך הוא על עקירה ממקומו, והליכה לא בעיר, ואינו נוגע גדר של ה"דרך"? ומביא ראי' לזה ע"ד הצחות שיש חיוב לימוד התורה במטוס אע"פ שנאמר "ובלכתך בדרך".

וגם מציע שבדרך לשדה תעופה אפשר לברך. (אבל מי שנוסע לשדה תעופה סתם אינו מברך לפי שדבר רגיל הוא)

 

הר שושנים
User offline. Last seen 10 שנים 4 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 15/11/2010
תשובה ולשאלה בצידה

 צלצלתי למענה ההלכה שע"י בית דינו של הגאון הרב מרדכי גרוס ושם ענו לי (הואיל ובאתר דפה המתנתי עד בוש)ושם אמר לי המו"צ כי יש לברך אך ורק פעם אחת ברכב והמברך שוב במטוס הרי היר ברכה לבטלה הואיל והכל הוי נסיעה אחת.

הענין קצת קשה לי הואיל ולענ"ד החיוב לתפילת הדרך ברכב הוא מדין הסכנה שבנסיעה ואילו החיוב במטוס הוא בד"כ מדין עובר ימים ונהרות וא"כ יש פה 2 חיובים שונים ומהיכי תיתי שברכה אחת תועיל להם?

 

אנא דעת הציבור בענין

 

תפוז
User offline. Last seen 5 שנים 25 שבועות ago. לא זמין
הצטרף: 28/10/2013
האם יש לכם ראיה שיש תפילת

האם יש לכם ראיה שיש תפילת הדרך מיוחד במטוס? נדמה לי שמצאנו כעי"ז בענין ברכת הגומל, אבל תפילת הדרך לא זכור לי כרגע.

ובענין ברכה אחת דומה, אבל שתי סיבות שונות, היו צריכים לעיין בענין ברכת שהחיינו, כגון על היום, יום טוב, וגם על פרי, או בגד חדש. כגון ביום שני של ר"ה, ונדמה לי שיש תשובת אגרות משה בענין.

עגלת קניות

Your Cart6
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
סה"כ: 225.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לזכרון עולם בהיכל ה'

לעילוי נשמתו

הר"ר פנחס נצר ז"ל

בן יבדלחט"א הר"ר אברהם צבי שיחי' לאוי"ט

קידש שם שמים במעשיו והליכותיו

אהוב על הבריות וקירבם לתורה

נפטר בשם טוב בדמי ימיו

ביום ב' חשון תשס"ח

תנצב"ה

 


הוקדש על ידי בני משפחתו שיחי'