מיקומי השיעורים ברחבי העולם

אנילביץ 66
יום רביעי 21.30
מתחלפים
אריק ויינשטיין
052-4649940
ביהכנ"ס ישראל הצעיר רח' אברהם שפירא 10 נתניה
יום שני בשעה 9:00
הרב ישראל פרידמן
הרב ישראל פרידמן
0546433769
בית חב"ד - Huffman Lane 8755, Bozeman, MT 59715
שבת בבוקר, בשעה 11.00
Rabbi Chaim Bruk
Rabbi Chaim Bruk
406-585-8770
רחוב החרצית בית חבד מושב אדם
יום שני 20:15-21:15
הרב יגאל אלון
הרב יגאל אלון
0527662990
רח' אנה ומקס ווב ר"ג
יום ראשון בשעה 20:00
הרב אלפסי
הרב אלפסי
0548482773
בית הכנסת עולי בוכרא הפרח בגני כצנלסון 10 אור יהודה
שבת בצהריים
הרב חיים לוי
הרב חיים לוי
0507700579
איתמר
שלישי 20:45-21:45
הרב חיים שחר
הרב נוביק
0523003344
ישיבה תיכונית
ימי חמישי 21:45-23.00
הרב אריאל שיוביץ
הרב אריאל שיוביץ
052-5665198
מתחלף בין בתי המשתתפים
השיעור מתקיים בשעה 20:30 והוא מתחלף בין בתי המשתתפים.
הרב ראובן דינין
הרב ראובן דינין
054-8477174
בית הכנסת עמק ההלכה המאירי 1 פינת סעדיה הגאון אלעד
מוצאי שבת
חברותות
הרב מונסנגו
0527155549

עגלת קניות

Your Cart12
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 465.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה