מיקומי השיעורים ברחבי העולם

בית הכנסת רעות רחוב אלעזר הגדול אלעד
רביעי בערב
הרב סבו
הרב סבו
0504145881
ביה"כ "בית מאור", אבן גבירול 20, אלעד
שבת, לאחר התפילה
הרב אשר אלמליח
הרב אשר אלמליח
0548451070
בית הכנסת "היכל משה" הרי"ף 5
מוצ"ש בקיץ בשעה 22:00 ובחורף בשעה 20:30
הרב חיים מרדכי דולינגר שליט"א
יהודה נוימן
052-7817812
מדרשיית "קול אליהו" - רחוב אבטליון
יום שלישי 11:30 בבוקר
הרב שלמה פרלמן
עמית
0505544413
מועדון גיל הזהב
כל שבועיים ביום חמישי
הרב מוטי מינצר
הרב מוטי מינצר
0542594659
רמת הגולן 3/14 אריאל
יום שני 18:30 -20:30
הרב עמיאל נאומבורג
אברהם יצחק נוביק
0523003344
ליד מכללת סמי שמעון
יום ראשון 19:00-22:00
הרב אלעזר מטמון
הרב אלעזר מטמון
0527149459
בית הכנסת אמת לדוד יהודה הלוי אשקלון
כל יום 19:00-20:00
הרב אליהו הלוי
הרב אליהו הלוי
0505323688
בית הכנסת עטרת משה, רחוב מלאכי 4 ב"ב
שבת בבוקר אחרי התפילה 9.30-10.30
הרב חיים הררי
הרב חיים הררי
03-5708507
רחוב הרב הירש ב"ב
מדי יום בשעה 13:30
הרב יחיאל אלנדב
הרב יחיאל אלנדב
050-4199777

עגלת קניות

Your Cartטרם התווספו פריטים לעגלת הקניות

  בראשית

  שמות

  ויקרא

  במדבר

  דברים

  נושאים

  מועדים

  הקדשות

  לעילוי נשמת

  הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

  ת.נ.צ.ב.ה.

  לעילוי נשמת
  אבינו, חמנו וסבנו האהוב
  ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
  בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
  אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
  שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
  תנצב"ה

   

   


  תנצב"ה

  לעילוי נשמת

  איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
  הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
  נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

   

  לעילוי נשמת

  אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

  כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

  אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

   

  מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

  בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

  נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

  ת.נ.צ.ב.ה.

  התודה והברכה

  לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

  ובראשם

  הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

  על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
  במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

  הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
  שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
  הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

  שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

  למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

  בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
  בבריות גופא ונהורא מעליא

  וזכות הרבים תעמוד להם לעד

  לעילוי נשמת
  גאון התורה והמוסר
  מרן ראש הישיבה
  הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
  שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
  בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

  נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

  לעילוי נשמת
  מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
  נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
  תנצב"ה  הוקדש על ידי משפחתה