מיקומי השיעורים ברחבי העולם

רחוב זכריה 5
יום ראשון 20:30
הרב אביתר דידי
הרב אביתר דידי
0548478581
המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. רחוב מעלה אורט כרמיאל
שבת, שעה לפני תפילת מנחה (בקיץ)
הרב אוריאל שמידוב, רב המכללה
הרב אוריאל שמידוב
0544988697
Beis Hamedrash Beis Yisrael (Dayan Ehrentreu's Shul) in Hendon, London
Winter on Motzei Shabbos, Summer on Shabbos afternoon
Rotation
Moshe Spitzer
לפנות במייל
Beis Hamedrash Nishmas Yisroel, 62 Brent Street, Hendon
Sunday morning at 9 45
מתחלפים
מנחם גרטנר
לפנות במייל
Adas Torah / 1135 S. Beverly Dr. / Los Angeles, CA 90035 USA
Shabbos afternoon 45 minutes before mincha
the maggid shiur changes each week
Yaakov Siegel
323-900-8192
בית חב"ד-ליובאוויטש - 6rue Albert 1er L-1117 Luxembourg
יום רביעי 19:30
הרב מ. מענדל איידעלמאן
הרב מ. מענדל איידעלמאן
770 770 691 352+
בית חב"ד - 295, rue F. de Pressensé
יום שלישי, 8.00 בערב מיד אחרי ערבית.
ישראל לוי
יעקב שלזינגר
04-78-89-08-32
בבית מדרש גבוה (ישיבת ליקווד) באחד מחדרי השיעורים\ חבורות
יום ראשון 9.40 בבוקר
משה נצר, אלכסנדר הופמן, דניאל פולטר, דוד הולץ, יוסף קומין
Moshe Netzer
732-905-2880
בכל רחבי ישראל
לקבלת פרטים צור קשר
מתחלפים
הרב אילן בוזגלו
0525759539
בית הכנסת משכן שלמה ענבר 17 מודיעין
יום שני 21:00
הרב יעקב דימנט
הרב יעקב דימנט
0504147311

עגלת קניות

Your Cart2
  • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
    הסרה | הוספה
סה"כ: 65.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה