מיקומי השיעורים ברחבי העולם

Montreal Torah Center 28 Chemin Cleve, Hampstead, QC
Tuesday 8:00pm/Mardi 20h00
Rabbi Maimon Pinto
C. Teitlebaum
514 739-0770/514 966-9770
Bais Hamedrash Tefilloh L’Moishe Dzibo
Sunday night at 7.45pm
Dov Grossnass
Dov Grossnass
7068 817 514
Safra synagogue,Aventura Miami ,FL
Thursday 9:15am
Rabbi avraham peri
Rabbi avraham peri
3108828297
Young Israel on the waterways
Thursday 8.30 pm
Rabbi avraham peri
Rabbi avraham peri
3108828297
מכללת תל חי - קרית שמונה
ימי שליש ורביעי 16:00 - 19:00
הרב מיכאל בוזגלו
הרב מיכאל בוזגלו
0504119764
ביה"כ "אהבת ישראל", שכונת צמח השדה.
יום שני בשעה 19:00
הרב מזרחי
הרב מזרחי
050-5482082
ככר הקרן
יום רביעי 20:15- 22:00
הרב יהודה מורג
אברהם יצחק נוביק
0523003344
ביה"כ ברכת כהן, רחוב הקנה, שכונת צמח השדה
שעה לפני יציאת השבת
הרב מזרחי
הרב מזרחי
050-5482082
כולל "אור דמשק" בשכונת "פולנקו", רחוב סנקה 343
שבת בבוקר לאחר התפילה
ראש הכולל, הרה"ג אליהו חילו
הרה"ג אליהו חילו
5280-6281
Hacienda del Ciervo 24, Interlomas
ערב ראש חודש, משעה 4 אחה"צ עד 8 בערב, עם מנחה וערבית באמצע
הרב דוד כהן
הרב דוד כהן
55-2559-62

עגלת קניות

Your Cart5
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 185.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה