מיקומי השיעורים ברחבי העולם

North Woodmere, New York
Friday nights, during the winter at 8:15
Gavri Butler
Gavri Butler
נא לפנות במייל
Kew Gardens Hills, NY
לפנות במייל
Ari Hoch
Ari Hoch
לפנות במייל
West Side Institutional Synagogue 120 w. 76th Street 10023
לברר מראש
Rabbi Shlomo Einhorn
Rabbi Shlomo Einhorn
לפנות במייל
Yeshiva Gedolah Of West Hempstead, West Hempstead NY
יום ששי 10.30 בבוקר
Rabbi Zev Cinamon
Rabbi Zev Cinamon
516-882-3765
בית הכנסת בית יעקב רחוב יוסף לוי 1 נהריה
פעמיים בשבוע בין מנחה למעריב
הרב מרדכי קורקוס
הרב מרדכי קורקוס
0527646615
עובר בין המשתתפים
ראשון 21:15
מתחלפים
הרב רועי קורנפלד
הרב רועי קורנפלד
Congregation Bnai Yeshurun 641 West Englewood Avenue Teaneck, NJ 07666
Thursday evenings 10:15PM
Rabbi Michael Taubes
Rabbi Michael Taubes
לפנות במייל
Congregation Adas Israel ,565 Broadway, Passaic, NJ 07055
Every shabbos after Hashkama minyan
Rabbi Elchanan Adler
Rabbi Elchanan Adler
973-779-5721
CONGREGATION AHAVATH TORAH ,240 Broad Avenue NJ
לימוד בחברות בשעות הערב במסגרת הלימוד בבית המדרש
חברי בית המדרש
Jeremy Donath
פרטים במייל
Great Neck Synagogue , 26 Old Mill Road Great Neck, NY 11023
שבת בבוקר בשעה 8.30 ולפעמים גם בבתי המשתתפים ביום רביעי בערב
מרדכי בלייכער ומגידי שיעורים מתחלפים
מרדכי בלייכער
ראה במייל

עגלת קניות

Your Cartטרם התווספו פריטים לעגלת הקניות

  בראשית

  שמות

  ויקרא

  במדבר

  דברים

  נושאים

  מועדים

  הקדשות

  לעילוי נשמת

  הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

  ת.נ.צ.ב.ה.

  לעילוי נשמת
  אבינו, חמנו וסבנו האהוב
  ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
  בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
  אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
  שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
  תנצב"ה

   

   


  תנצב"ה

  לעילוי נשמת

  איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
  הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
  נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

   

  לעילוי נשמת

  אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

  כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

  אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

   

  מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

  בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

  נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

  ת.נ.צ.ב.ה.

  התודה והברכה

  לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

  ובראשם

  הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

  על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
  במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

  הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
  שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
  הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

  שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

  למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

  בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
  בבריות גופא ונהורא מעליא

  וזכות הרבים תעמוד להם לעד

  לעילוי נשמת
  גאון התורה והמוסר
  מרן ראש הישיבה
  הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
  שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
  בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

  נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

  לעילוי נשמת
  מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
  נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
  תנצב"ה  הוקדש על ידי משפחתה