מיקומי השיעורים ברחבי העולם

345 E. 80th street New York NY
Wednesday night at 8pm
Uriel Vigler
Uriel Vigler
לפנות במייל
Mayan Yisroel 3307 Ave N Brooklyn NY
Thursdays 9pm. Maariv at 850pm and 10pm
Rabbi Vigler
Rabbi Vigler
ראה בפרטים הנוספים
Yeshiva University Beit Medrash Washington Heights, New York
יום חמישי 10:30 PM
מנחם בוטלר ואחרים
Menachem Butler
לפנות במייל
yeshiva chofetz chaim, queens, NY. (76-01 147th street flushing, NY 11367
שבת בבוקר לאחר התפילה במנין בשעה 8.35
הרב יוסף בונדי
הרב יוסף בונדי
לפנות במייל
Beis medrash cedarhurst - 504 W Broadway, Cedarhurst, NY
thursday night 9:30
Menachem Netzer
Menachem Netzer
516-4773925
בית הכנסת אור חדש, רח' שושנים בשכ' בן גוריון
שבת 16:00 - 16:45 , 17:15 - 18:30 [בקיץ]
הרב אליהו ממן
הרב אליהו ממן
0526004052
בית הכנסת המרכזי נריה
יום שלישי 20:30
הרב נועם עמרם
יצחק ברטוב
0506997101
בית הכנסת באר חנה רחוב נר הלילה 5 נתניה
שבת
הרב נדב שריפי
הרב נדב שריפי
פרטים במייל
לאון רייך 3 נתניה
יום ראשון 19:30
הרב יוסף חיים שמחון
הרב יוסף חיים שמחון
054-3144419
רח' האוניברסיטה 1
שני בשעה 19:30
הרב האוזי
הרב האוזי
0542002694

עגלת קניות

Your Cart3
  • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - חלק ב
    הסרה | הוספה
סה"כ: 105.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה