מיקומי השיעורים ברחבי העולם

Yeshiva Gevoha Beér Avraham Higienopolis, Sao Paulo
יום חמישי 19.30
הרב חיים ניצקי
הרב חיים ניצקי
00551181454707
Kolel Monte Sinai Higienopolis, Sao Paulo
יום ששי 11:30 בבוקר / אחת לשבועיים שלושה
הרב חיים ניצקי
הרב חיים ניצקי
00551181454707
ביה"כ אהבת תורה, רחוב צלאח שלום 31(שביל),שכונת עמישב פ"ת
ליל שבת לפני ערבית, המשך שבת בבוקר בקידושא רבא בשעה 10:15
הרב אהרון דימניק
הרב אהרון דימניק
052-3271584
משפחת לפידות נאות מרגלית 16
יום שלישי סדר לימוד מהשעה 17:00 ואחר כך שיעור בשעה 18:00
הרב אהרון שוואב
הרב אהרון לפידות
0506998388
ביה"כ רמב"ם רח' ריינס 13
יום חמישי בשעה 21:30
הרב אודי יוד
פיליפ שרפ
052-8117470
בית כנסת רננים, רח' אויערבך, כפר גנים
בשבת וכן לפני המועדים
הרב מנחם הבלין
הרב מנחם הבלין
לפנות במייל
ביה"כ דביר יעקב רח' הרב בלוי 39 פ,ת
שבת קודש שעה וחצי לפני מנחה
הרב אודי יוד
דוד טרכטמן
052-8117470
המרכז התורני פסגות - קפה מדרש, רח' גליס 37 פ"ת
לבירור מועדי שיעורי עולמות לפנות לאיש הקשר
רבני בית המדרש
אייל
050-6742675
בית הכנסת "קהל חסידים", רחוב אליהו דוד שליזנגר, כפר גנים
שבת בבוקר בשעה 8:00. תפילה בשעה 8:45
מתחלפים
פיני סמוטני
054-3276134
Beth 'Habad', 7 rue Fernand Widal, 75013 Paris France
Every sunday: 9:15am to 10:15am
Mendel Assouline
Mendel Assouline
33145836292+

עגלת קניות

Your Cart5
 • x 1 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
סה"כ: 200.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה