מיקומי השיעורים ברחבי העולם

בית הכנסת המרכזי (בחדר הלימוד)
יום שלישי בערב, בין השעות 21:15-22:00
דביר גרינצויג
דביר גרינצויג
0527710380
בית הכנסת ה'אוהל' רחוב תחכמוני
שבת אחר התפילה
הרב טוביה ארונסון
הרב טוביה ארונסון
0546867028
רחוב הדקלים
משתנה
הרב טוביה ארונסון
הרב טוביה ארונסון
0546867028
בית משפחת בר סלע רחוב לוחמי הגטו 34 פתח תקוה
יום רביעי 21:30
הרב אהרון לוינשטיין
הרב אהרון לוינשטיין
0504122798
בן גוריון 2
יום שלישי 21:00
הרב אברהם ישעיהו קנייבסקי
הרב אקשטיין
0543450536
בית הכנסת הגדול רחוב חובבי ציון 37 פתח תקוה
יום רביעי אחרי ערבית
הרב זבולון כהנא
הרב זבולון כהנא
0548418318
בית הכנסת המרכזי הפועל המזרחי שטמפפר 41 פתח תקווה
יום שלישי 19:30
הרב אריה אנגלמן
הרב אריה אנגלמן
0505859847
בבית משפחת בן משיח רחוב גלעד פתח תקוה
יום שלישי 20:00-21:00
הרב זבולון כהנא
הרב זבולון כהנא
0548418318
בית הכנסת "חתם סופר" רח' איכילוב 21 פתח תקוה
יום רביעי 21:30
הרב משה פיליפס
הרב מאיר כהן
054-2295115
בית משפחת לנדאו רח' היבנר 70 כפר גנים פתח תקוה
יום חמישי בשעה 21:00
הרב אהרון לוינשטיין
הרב אהרון לוינשטיין
0504122798

עגלת קניות

Your Cart4
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
סה"כ: 160.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה