מיקומי השיעורים ברחבי העולם

רח' מנדלסון 10 פתח תקוה
יום שני בשעה 21:00
הרב אהרון לוינשטיין
הרב אהרון לוינשטיין
050-4122798
בית הכנסת מורשה הדר גנים פתח תקווה
שבת אחרי הצהריים
הרב שלמה גולן
הרב שלמה גולן
0524477813
ישיבת ידידיה רוטשילד 85 פתח תקווה
יום חמישי 20:15
הרב ישראל וסרמן
הרב ישראל וסרמן
050-4100322
בית הכנסת "נחלי משה" רחוב אריה בן אליעזר 27
שבת קודש. קיץ - אחרי מנחה. חורף - לפני מנחה
הרב בכור דזורייב
הרב בכור דזורייב
0508287423
רחוב המרגנית 17 צורן
יום שלישי 20:00
הרב יוסף חיים שמחון
הרב יוסף חיים שמחון
054-3144419
Beis Medrash IRG Zurich
שבת אחר הצהרים בשעה 17:50
מתחלפים
M. Brachfeld
043/5408835
Synagogue de Thionville, 1 place du rabbin Henri Levy, 57100, Thionville, France
יום רביעי 21:00
הרב אריאל רביבו
הרב אריאל רביבו
0033382542012
Beth Hamidrash de la Communauté juive d’Aix-en-Provence 5 rue de Jérusalem 13100 Aix-en-Provence
All Monday evening 20:30-22:30
Rabbi Nissim-Nathan SULTAN
Rabbi Nissim-Nathan SULTAN
0033667091995
Kjeld Langes Gade 14 1.th 1367 Kbh K
לברר בטלפון / מייל
הרב עמיחי שהם
Amichai Shoham
tel. +45 33 14 84 00 mobil +45 22 28 49 95
בית הכנסת בקיבוץ.
יום שלישי בשעה 20:45 עד השעה 22:00
הרב אילן סעדה
הרב אילן סעדה
052-8394869

עגלת קניות

Your Cart9
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
סה"כ: 360.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה