מיקומי השיעורים ברחבי העולם

galitskaya sinagoga, zhilyanskaya st 97a, kiev
יום שני 19:00
הרב מיכאל רוזנפלד
הרב מיכאל רוזנפלד
380505645632+
לברר בטלפון
לברר בטלפון
הרב שי לחמי
הרב שי לחמי
0527141467
בית הכנסת בשכונת אלוני שילה
יום רביעי :בשעה 20:45 (לאחר תפילת ערבית)
הרב שי גרין
הרב שי גרין
052-8308462
בבית משפחת שבתאי
יום רביעי בשעה 20:45
הרב שלמה גבאי
הרב שלמה גבאי
052-7707134
ישיבת ההסדר - חדר הישיבות
יום ג' בשעות 20:30-21:45. לאחר השעור מתקיימת תפילת ערבית
הרב שלמה גבאי
יעקב יהודה
ראה במייל
ביה"כ "מצאנו מן" רח' רוטשילד 38
פעמיים בשבוע בשעה 17.15 [פרטים מדוייקים בטלפון]
הרב יצחק לוי
הרב יצחק לוי
050-4142631
מרכז תורני לאומי "אוהל ישראל" רח' מגיני הגליל 47 רחובות
יום חמישי בשעה 20:15
עו"ד משה מורגונשטרן
אביתר כהן
050-7780711
בית הכנסת יד לשבים שוסייב 3 רחוהות
לברר בטלפון
הרב שי לחמי
הרב שי לחמי
0527141467
ביה"כ רמת אילן ברחבת רמת אילן
יום רביעי בשעה 18:00
הרב מיכאל דויטש
הרב מיכאל דויטש
052-7134135
בניין גיבור ספורט מנחם בגין 7 רמת גן
יום ראשון 13:30
הרב יחזקאל בקנרוט
הרב יחזקאל בקנרוט
0527602139

עגלת קניות

Your Cart11
 • x 2 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 4 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 2 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
סה"כ: 410.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה