מיקומי השיעורים ברחבי העולם

רחוב בית הלל רמת גן משפחת פרידמן
יום שלישי 21:30
הרב נתנאל אינדורסקי
הרב נתנאל אינדורסקי
0506568075
משפחת וייס יונה 19 רמת גן
יום חמישי.30 9 בערב
מתחלפים
אליהו וויס
054-3454854
בבית משפחת סרוגו רחוב השרף 7 רמת השרון
יום שני 20:30
הרב משה גולדשמיד
הרב משה גולדשמיד
0548481302
בית כנסת גאולת ישראל רחוב רבינו תם 4 רמת השרון
20:30
הרב משה גולדשמיד
הרב משה גולדשמיד
0548481302
ביה"כ ומרכז תורני 'אהל ארי' רחוב רבוצקי 98 [פינת ציפמן]
יום חמישי 21:00 - 22:00
מתחלפים
גרגי שטיין
0544456911
בית הכנסת זכור לאברהם הפרחים 9
שבת, שעה וחצי לפני מנחה
הרב אייל אונגר
הרב אייל אונגר
0549257874
אליעזר יפה 6 קהילת הכולל הקהילתי
16:45
הרב אייל אונגר
הרב אייל אונגר
0549257874
בית הכנסת פאי רחוב ארלוזורוב 7 רעננה
יום חמישי 20:15
הרב שבתאי יגל
הרב שבתאי יגל
05484810910
בית הכנסת קהילת בני יוסף
שבת בבוקר אחר תפילת שחרית
מתחלפים
הרב גיא דביר
0526084666
רחוב ביאליק 3
יום שישי 8:15 בבוקר
הרב שמחה בוכינגר
הרב שמחה בוכינגר
0504192031

עגלת קניות

Your Cart2
  • x 1 רץ כצבי - חלק א
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
    הסרה | הוספה
סה"כ: 80.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה