מיקומי השיעורים ברחבי העולם

בית הכנסת משכן שלום אלנבי 20 שדרות
יום חמישי 20:15 -22:00
הרב דרור טוויל
אברהם יצחק נוביק
0523003344
בן יהודה 23 שדרות
יום שישי 9:15
הרב נגר
אברהם יצחק נוביק
0523003344
בית הכנסת
יום שישי 9:30
הרב שמשון בריד
אברהם יצחק נוביק
0523003344
Aaron Katz 6833 N. Kedzie Ave #413 Chicago, IL 60645
Thursday 9.30 pm
Aaron Katz, Jeremy Meisel
Aaron Katz
310-613-2248
ישיבת שעלבים
רביעי 21:30
הרב יצחק כהן
הרב יצחק כהן
0546751448
מרכז קהילתי איחוד שיבת ציון רחוב בן יהודה 86 תל אביב
יום שלישי בשעה 9:00 בבוקר בחדר השיעורים
הרב צבי קנול
הרב צבי קנול
לפנות במייל
רחוב בן יהודה 87 תל אביב
יום שלישי בשעה 20:10
הרב צבי קנול
הרב צבי קנול
לפנות במייל
ביה"כ במלון דבורה רחוב בן יהודה 87 תל אביב
שבת קודש לאחר תפילת מנחה
הרב צבי קנול
הרב צבי קנול
לפנות במייל
כולל בעלי בתים שע"י ישיבת עטרת נחמיה. רחוב בנימיני 11, שכונת נחלת יצחק, תל אביב.
יום חמישי 10:45-12:00
יעקב רט
יעקב רט
0546574410
בית הכנסת המרכזי תל ברוך, רח' קפריסין 8 ת"א
יום חמישי 20.30 (לאחר תפילת ערבית, בקיץ)
הרב אליהו חזות
הרב אליהו חזות
0526160540

עגלת קניות

Your Cart1
  • x 1 עקבי דרך
    הסרה | הוספה
סה"כ: 40.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה