מיקומי השיעורים ברחבי העולם

בית הכנסת פירוב זלמן שזר 27 תל אביב
יום ראשון 21:30
הרב רחמים מטטוב
הרב רחמים מטטוב
0548450601
בית הכנסת שער אשר קיבוץ גלויות 118 תל אביב
שבת
הרב רפאל אשר
הרב רפאל אשר
0584170580
בלוך 24 תל אביב
ליל שבת אחרי ערבית
הרב ישראל קרני
הרב אהרון דויטש
0528950931
בית כנסת לב ישראל רחוב קאלישר 27 נווה צדק תל אביב
שעה לפני מנחה בשבת
הרב לעמל
הרב לעמל
0587698388
בית הכנסת קוממיות רחוב מודליאני 20 תל אביב
יום חמישי 20:15
הרב דב שטאובר
הרב דב שטאובר
0526785468
ישיבת אורות אביב ישראל מסלנט 24
יום שני 12:15
הרב פנחס סברי
הרב פנחס סברי
0508557540
מלון דבורה - בן יהודה 87
רביעי בשעה 20:00
הרב גבריאל קריאף
הרב גבריאל קריאף
052-7648454
בית כנסת הרמב"ם, רחוב הקשת 49 קרית שלום תל אביב
יום רביעי 8.30 בערב
הרב שמעון משה חי רחמים
הרב שמעון משה חי רחמים
0548161759
בית הכנסת "יחד שבטי ישראל" /לפעמים מתחלף בין בתי המשתתפים
משתנה
הרב יונתן גבאי
הרב יונתן גבאי
054-4773310
בית הכנסת היכל אהרון רחוב זלמן שזר 42
שבת קודש 14:15
הרב רחמים מטטוב
הרב רחמים מטטוב
0548450601

עגלת קניות

Your Cart4
  • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
    הסרה | הוספה
  • x 2 רץ כצבי - מחשבה חלק א
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - חלק ב
    הסרה | הוספה
סה"כ: 145.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה