מיקומי השיעורים ברחבי העולם

אוהל אברהם רחוב הרב קוק 38
יום שלישי 21:00
מתחלף בין המשתתפים
יוני שוורץ / משה פרישי
יוני שוורץ: 054-3974950 / משה פרישי 052-6776275
בית מדרש דחסידי מודזיץ רבי עקיבא 68
שב"ק לאחר התפילה
עו"ד ר' משה מורגנשטרן
עו"ד ר' משה מורגנשטרן
052-3403110
רחוב טבריה 24 משפחת חדד
יום שלישי 21:00
אלעד צראפי
שלומי חדד
0542460661
בית מדרש המרכזי של האדמו"ר מראדזין אהרונסון 8
21:15
הרב חנוך וינדרבוים
הרב חנוך וינדרבוים
052-4799955
רחוב הרב לנדא [בבית הכנסת, קומה ג]
יום שלישי 19.00 בערב
עו"ד ר' משה מורגנשטרן
הרב יעקב קוליץ
050-41222212
בית כנסת חסדא דסלר 22 בני ברק
21:15 יום רביעי
עו"ד ר' משה מורגנשטרן
עו"ד ר' משה מורגנשטרן
052-3403110
בית הכנסת נצח ישראל האדמור מרוזין 2 בני ברק
יום רביעי 22:00- 23:00
הרב שייקה גרינשפן
הרב אורי קופמן
0533364114
בעל התניא 4 משפחת פרטיג
יום שלישי 21:00
הרב שייקה גרינשפן
הרב פרטיג
0525930011
בבית כנסת סדיגורה רחוב גוטמכר 10 בני ברק
שישי או מוצ"ש
הרב יוסף צאלר
הרב יוסף צאלר
0527179947
בית משפחת לב / מתחלפים
יום שני בשעה 21:00
מתחלפים
ישי לב
0543975529

עגלת קניות

Your Cart8
 • x 1 רץ כצבי - אבלות וכיבוד אב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 305.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה