מיקומי השיעורים ברחבי העולם

בית הכנסת שערי תורה ותפילה רחוב חיים 4
יום רביעי 20:00
הרב רחמים מטטוב
הרב רחמים מטטוב
0548450601
ביהכנ"ס "חניכי הישיבות" רבי עקיבא 19
שב"ק לפני תפילת מנחה (חצי שעה - שעה)
מתפללי בית הכנסת
עו"ד ר' ישראל שלומאי
054-4693866
בית הכנסת שוירץ הנשיא 67 חיפה
ימי שני ושבת
הרב כפיר עברון
הרב כפיר עברון
0547339520
בית הכנסת אור הכרמל שער הלבנון 4 חיפה
שבת 18:00
הרב יוסף ברדוגו
הרב ברדוגו
0548453166
בית הכנסת המרכזי גבורת ישראל, קרית אליעזר
שבת בבקר, בשעה 7:00 לפני התפילה
הרב שמואל קפלן
הרב שמואל קפלן
050-2063176
חספין
21:00-22:00
הרב יאיר פרקש
הרב יאיר פרקש
0504006731
בית הכנסת של הקהילה התורנית בחריש
שבת, פעם בחודש
הרב יצחק אלגביש
הרב יצחק אלגביש
לפנות במייל
הקהילה האשכנזית - פרטים במייל
פרטים במייל
הרב מנחם מענדל חיטריק
הרב מנחם מענדל חיטריק
לפנות במייל
בית הכנסת המרכזי
שבת
הרב ישעיהו דויטש, רב המושב
הרב ישעיהו דויטש
6367333 050
בית הכנסת "קול יהודה" אבינדב 1
ערב שבת שעה לפני מנחה
הרב יחזקאל פרובר
ר' אברהם דויטש
052-2288504

עגלת קניות

Your Cart10
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - ירח איתנים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 2 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
סה"כ: 400.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה