מיקומי השיעורים ברחבי העולם

בית משפחת ברטוב
יום שלישי 20.15 (לאחר תפילת ערבית
הרב ראובן אונגר ומתחלפים עמו הרב אוהד טהרלב והרב אבי יוליס
יצחק ברטוב
02-997-5746
Kehilas Shomer Emunim , Bradfield Ave. cnr Elray Str. , Fairmount , Johannesburg
at 8;15 pm thursday nights
Rav A. Saffer
Meir Zaiden
27-71-688-4552+
בית הכנסת "יחד שבטי ישראל" רחוב אכזיב 17 יקנעם עילית
בשבת אחה"צ שעה וחצי לפני מנחה וביום ראשון בשעה 21:15.
הרב יצחק ראסד
הרב יצחק ראסד
052-9433620
בית הכנסת רייך מפרץ שלמה 12 גבעת המבתר ירושלים
יום רביעי 19:45
הרב יואל דומב
הרב יואל דומב
0548430255
בית הכנסת אוהב ישראל מיכלין 29 בית וגן ירושלים
יום ראשון 20:00-21:00
הרב יונה פודור
הרב יונה פודור
0506668559
בית כנסת המרכזי מורדות בית וגן רחוב תורת חיים 34
יום חמישי בשעה 22:00
הרב אהרון ברנד
לנדאו
0522387000
גבעת משואה בירושלים, רחוב אריה דולצ'ין ביהכנ"ס אביר יעקב.
ימי ראשון בשעה 20.30
הרב אהוד שרגא
יניב ממן
0546588658
רחוב עמרם גאון 10 דירה 13
מוצאי שבת 20:15
סימון בן ציון
סימון בן ציון
0584405828
ביה"כ נוסח אשכנז החדש (מתחת לביה"כ אביעזר) גילה ד'
שבת בצהרים בשעה 16:30
הרב מתתיהו מנת
הרב דודי איזנשטט
052-7650355
בית הכנסת חסדי נפתלי אגסי 3 הר נוף ירושלים
יום שני בשעה 21:00 עד השעה 22:30
הרב יהודה ברייטקופף
הרב יהודה ברייטקופף
052-7641354

עגלת קניות

Your Cart8
  • x 1 רץ כצבי - חלק א
    הסרה | הוספה
  • x 7 רץ כצבי - ירח איתנים
    הסרה | הוספה
סה"כ: 320.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה