מיקומי השיעורים ברחבי העולם

משתנה בהחלטת המשתתפים
יום רביעי 21:00
הרב אהרון ברנד
הרב יעקב מורציאנו
0527686668
כולל "בית ישראל" רח' רלב"ח 2 ירושלים
יום חמישי בשעה 18:45
הרב ישראל אריה רייס
הרב ישראל אריה רייס
052-7644593
עו"ד בנימין סלע מגדל העיר רח' בן יהודה 34
ימי ראשון, בשעה 15:00
הרב יהודה ברייטקופף
הרב יהודה ברייטקופף
052-7641354
ארלוזורוב 9
יום שלישי 20:45-22:00
הרב אורי מלכיאל
אביעד גולדויכט
נא לפנות במייל
ביה"כ "בני רמה, רחוב זרחי 22 רמות א
שבת בבוקר לאחר התפילה. (10:20 משוער)
הרב משה נוסבוים
הרב משה נוסבוים
057-3169945
ישיבת שערי דעת, רח' חזקיהו שבתאי 25, רמות פולין, ירושלים.
ליל שישי, 23.00 בלילה ['עונג שבת' לבני הישיבה]
מאיר גודס.
מאיר גודס
0527179438
בית הכנסת המרכזי בית הכרם 17 ירושלים
יום חמישי 22:00
הרב איתיאל שופר
הרב איתיאל שופר
0547434305
הוועד הלאומי 21 גבעת מרדכי ירושלים
יום שני 19:45- 21:15
הרב יוסף צבי רימון
אברהם יצחק נוביק
0523003344
קטמון קהילת באורך בית הספר מקור חיים רחוב בן דוד פינת פייר קינג
יום חמישי 20:30- 22:00
הרב דוד אנסבכר
אברהם יצחק נוביק
0523003344
בית הכנסת אוהל אבשלום רחוב רובינשטיין ירושלים
יום שישי 10:00 -11:55
הרב מאיר נאמן
אברהם יצחק נוביק
0523003344

עגלת קניות

Your Cart7
 • x 1 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
סה"כ: 280.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ה



הוקדש על ידי משפחתה