מיקומי השיעורים ברחבי העולם

בבית הכנסת של בית החולים אלי"ן שמריהו לוין 84 ירושלים
יום שלישי 20:15-21:15
הרב אלישיב שטרנברג
אברהם יצחק נוביק
0523003344
שדרות המאירי 4 ירושלים
יום שלישי 20:00-22:00
הרב בועז קצב
הרב נוביק
0523003344
בית כנסת יוסף שלום אסירי ציון 2 רמות ירושלים
21:00
מתחלף בין המשתתפים
אלי מורגנשטרן
0587667000
בבית משפחת צידון רחוב בן זאב 15 רמות ג'
יום רביעי 21:15
הרב בנימין ויסברג
הרב בנימין ויסברג
0504134921
מדרשת זיו - שערי חסד
כל יום 9:30 בבוקר
הרב אבידן גלברט
הרב אבידן גלברט
0587123867
בית הספר גלעד רחוב ברזיל
יום שלישי 21:00
הרב אליאב גלברד
הרב אליאב גלברד
0548417861
רחוב אדמורי שאץ
שני 21:15
הרב משה מורגנשטרן
משה מורגנשטרן
0523403110
כולל כוכב יעקב מעל יינות ביתן
שלישי 9:45-10:45
הרב יגאל אלון
הרב יגאל אלון
0527662990
דוד אלעזר 17 כפר גבירול
שלישי
הרב שי לחמי
הרב שי לחמי
0527141467
בית הכנסת בית דורשי, רח' תל חי 67 [פינת הכרמל], כפר סבא
יום שני בין 8:30-9:30 בערב
ד"ר יעקב אזרחי
ד"ר יעקב אזרחי
052-8372836

עגלת קניות

Your Cart2
  • x 1 רץ כצבי - חלק ב
    הסרה | הוספה
  • x 1 רץ כצבי - שבת
    הסרה | הוספה
סה"כ: 80.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה