שיעורים נוספים בעניינים הנדונים בשיעור זה:

הדרכה ליום הכיפורים

תקציר השיעור

הדרכה מעשית ליום הכיפורים

א. מצוות היום

ביום הכיפורים, נצטווינו לענות את הנפש. פירוש הדבר, נאסר עלינו לאכול, לשתות, להתרחץ ולנעול מנעלים מעור. חיוב גמור מהתורה להקפיד על כל פרטי ההלכה בדיני העינוי, על מנת לקיים את המצוה כראוי.

ב. מצות התשובה - הלכה למעשה

חז"ל הורו לנו כי טהרת יום הכיפורים תלויה בתשובה. רבותינו הראשונים הגדירו את החלקים העיקריים של קיום מצות התשובה, והם: חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד, וכן וידוי בפה על החטאים. על מנת לקיים בפועל את מצות התשובה, יש להרהר במחשבה בשעת אמירת הוידוי, בכל החלקים הנ"ל. כלומר, לחשוב על החרטה, עזיבת החטא, ולקבל להבא לא לשוב לחטא, כאשר מפרש את החטא בעת אמירת הוידוי.

ג. מצות הוידוי

תיקנו לומר וידוי עשר פעמים בעמידה במהלך תפילות יום הכיפורים [הוידוי מתחיל במילים "אָשַׁמְנוּ, בָּגַדְנוּ" וכו', וכן "עַל חֵטְא שֶׁחָטָאנוּ לְפָנֶיךָ" וכו'], ובכך מקיימים מצות עשה מהתורה.

חובה להבין את הנאמר בשעת הוידוי, ולכן צריך לאומרו מתוך מחזור עם פירוש המילים. 

ד. י"ג מידות

חז"ל מסרו לנו, כי הקב"ה כרת ברית, למחול לישראל על עוונותיהם, כשיאמרו י"ג מידות של רחמים.

בתפילות יום הכיפורים, ובפרט בתפילת נעילה, אומרים י"ג מידות של רחמים. לפיכך, צריך להתרכז בשעת אמירתם, ולהבין את פירוש י"ג המידות [המתפלל ביחידות רשאי לומר י"ג מידות רק בטעמי המקרא].

כתבו רבותינו הראשונים, כי עיקר סגולת י"ג המידות היא קיומם הפועל, בהתנהגות במידות טובות.

ה. תשובה על עבירות שבין אדם לחברו

במשנה המסיימת את מסכת יומא נאמר: "עֲבֵרוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ, אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר, עַד שֶׁיְּרַצֶּה אֶת חֲבֵרוֹ". לכן, חובה לפייס את חברו בערב יום הכיפורים [כמובן, יש להקפיד על בקשת מחילה מהקרובים: הורים, בני משפחה, וכן מרבנים ומורים]. בזמן בקשת הסליחה, יפרט בפניו את החטא. במקרים שעלולה להיגרם בכך בושה לחברו, או שחברו אינו יודע מכך, רשאי להסתפק בבקשת סליחה כללית.

מי שאינו סולח נקרא "אכזרי", לכן צריך למחול בלב שלם על מה שפגעו בו. כמו כן, ראוי לומר בפה "סלחתי".

ו. מעביר על מידותיו

חז"ל (ראש השנה יז, א) מסרו עצה נפלאה לזכות בדין: "כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו".

כאשר נקבל על עצמינו להתנהג בוותרנות ובסבלנות, להבליג על מה שפגעו בנו, ולמחול על כך בלב שלם במחילה גמורה, נזכה לקיומה של ההבטחה "מעבירים לו על כל פשעיו".

ז. תפילת נעילה

בזמן הנשגב של תפילת נעילה, מקובל בידינו כי שערי שמים פתוחים בקירבת אלקים עצומה, לקבלת התשובה. כידוע, בזמן זה צריך לשים לב לשוב בתשובה שלימה בעניינים הנוגעים לממון [כאמור "לְמַעַן נֶחְדַל מֵעֹשֶׁק יָדֵינוּ"]. גם אם הדבר קשה עקב התענית, יש להשתדל במאמץ מיוחד להתרכז בתפילות ובקשות שבתפילה זו. בפרט בסיומה של התפילה, כאשר מקבלים עול מלכות שמים, זהו זמן מופלא המסוגל לישועות גדולות.

הערה חשובה: תשובה היא דבר מעשי, כל שינוי קל הוא בגדר תשובה. לכן, כדאי להתמקד בדברים שכל אחד מרגיש בעצמו שקל לו לבצע, ולקבל בנושאים אלו "קבלות" קטנות, אך יציבות (על פי דברי הגר"י מסלאנט).

ח. מחרת יום הכיפורים

בעלי המוסר דיברו על החובה לְשָׁמֶר את הרגשת הרוממות והחיזוק של עבודת ימי חודש אלול והימים הנוראים, שהסתיימו בתפילת נעילה של יום הכיפורים, גם בימים ובתקופה שאחריהם. חובה וזכות איפוא, לקבל "קבלות" ו"חיזוקים", כל אחד לפי הרגשתו וכוחותיו, להמשיך את עלייתנו הרוחנית כל ימות השנה!

 

לעילוי נשמת מרת זיסל הניה ע"ה בת הר"ר שלום יוסף ז"ל  |  נערך על ידי הרב יעקב זילברליכט, ניתן לקבל info@olamot.net

עגלת קניות

Your Cart9
 • x 1 רץ כצבי - חנוכה ופורים
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - שבת
  הסרה | הוספה
 • x 3 רץ כצבי - חלק ב
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - מחשבה חלק א
  הסרה | הוספה
 • x 1 רץ כצבי - פסח שבועות
  הסרה | הוספה
 • x 2 עקבי דרך
  הסרה | הוספה
סה"כ: 360.00

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

נושאים

מועדים

הקדשות

לעילוי נשמת

הרה"ח רבי יהושע השיל רייזמן ז"ל נלב"ע י' טבת תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת
אבינו, חמנו וסבנו האהוב
ר' יעקב צבי חיים (הרווי בורטון)     
בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל
אציל הנפש, איש האמונה והגבורה
שהנחיל לנו כי צדקת ה' צדק לעולם ותורתו אמת
תנצב"ה

 

 


תנצב"ה

לעילוי נשמת

איש חסיד וירא שמים שייף עייל ושייף נפיק
הרה"ח ר' אליקים גצל בן הר"ר יעקב יהודה ז"ל זילברליכט
נלב"ע כ"ג אדר תשמ"ג

 

לעילוי נשמת

אשת חיל עטרת בעלה, גמלה צדקה וחסד

כיבדה הוריה באהבה ומסירות, חינכה צאצאיה לתורה ולמצוות

אוד מוצל מאש, נזדככה בייסורים וקבלתם באהבה

 

מרת זיסל הניה (נעמי) זילברליכט ע"ה

בת הרה"ח שלום יוסף הירשפרונג ז"ל

נפטרה במוצאי יום הולדתה, אור לח' תשרי תשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה.

התודה והברכה

לכל המסייעים לבניית אתר עולמות

ובראשם

הר"ר ישראל ויינגרטן ורעייתו הי"ו

על מסירותם הנפלאה לבניית אתר עולמות
במקצועיות רבה בסבלנות ובחן

הר"ר מנחם שטיינר הי"ו
שתרם מזמנו ומכשרונותיו לבניית אתר עולמות
הר"ר יחיאל זאב הכהן קרימלובסקי הי"ו

שתרם מזמנו ומכישוריו המבורכים

למען הצלחת הקמת אתר הבית של עולמות

בורא עולם יברכם בכל מילי דמיטב
בבריות גופא ונהורא מעליא

וזכות הרבים תעמוד להם לעד

לעילוי נשמת
גאון התורה והמוסר
מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא זצ"ל
שהרביץ חכמה ויראה ושם דרך
בהיכל ישיבת חברון למעלה מיובל שונים

נלב"ע ביום הנף ט"ז ניסן תש"ס

לעילוי נשמת
מרת נחמה בת ר' שלמה יהלומי ע"ה
נלב"ע ביום ז' באדר תשע"ח
תנצב"ההוקדש על ידי משפחתה