עולמות באור החיים

תכנית מיוחדת ללימוד חומש בעיון עם פירוש אור החיים הקדוש על התורה

כל אחד מהשיעורים עוסק בנושא מפרשת השבוע על פי פירושיו של אור החיים הקדוש על התורה ובכתביו, בתוספת מקבילות ומראי מקומות נוספים בדברי חז"ל, רבותינו הראשונים, בעלי המוסר והמחשבה ותורת החסידות.

 

פרשת וזאת הברכה - התורה והמידות (אור החיים)

התורה והמדות  א. וזאת הברכה – "נתכוון הכתוב לשבח איש האלוקים מה גדלו מעשיו"  בעומק ההתבוננות בברכת משה רבנו לבני…

פרשת האזינו - הצור תמים פעלו (אור החיים)

פרשת האזינו – הצור תמים פועלו א. יש דבר מכאיב הלבבות ומדאיב המחשבות – הֵרָאוֹת בעולם צדיק ורע לו רשע…

פרשת וילך - כוחם של הצדיקים (אור החיים)

פרשת וילך – כוחם של צדיקים א. הצדיקים יכירו בסילוק הנשמה קודם פטירתם בדברי האור החיים הקדוש מבואר על פי…

פרשת ניצבים - דרכי התשובה ומעלותיה (אור החיים)

פרשת ניצבים – דרכי התשובה ומעלותיה א. קבלת תשובה גם בזמן צרות ויסורים לשון הכתוב "כי יבואו אליך הברכה והקללה"…

פרשת כי תבוא - כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם- (אור החיים)

התורה כוללת כל הטובות שבעולם תורה ושכרה (ב) א. הרגשת טעם מתיקות לימוד התורה – מי ומה ישווה לו ידועים…

פרשת כי תצא - מלחמת היצר ב' (אור החיים)

אשת יפת תואר – כי תצא למלחמת היצר (ב)  א. כי תצא למלחמה על אויבך – "זהו יצר הרע"  המפרשים…

פרשת שופטים - מלחמת היצר (אור החיים)

כי תצא למלחמת היצר (א) א. כי תצא למלחמת היצר – המלומד במלחמה עם האדם הקרוץ מחומר בפרשתנו נצטווינו בדרכי…

פרשת ראה - ביאת המשיח (אור החיים)

ביאת המשיח והגאולה האחרונה א. כי יהיה בך אביון – רמז למלך המשיח בפירושי האור החיים הקדוש על התורה, נתבארו…

פרשת עקב - תורה ושכרה (אור החיים)

תורה ושכרה (א) א. שכר תורה ומצוות בעולם הזה בסוגיית הגמרא במסכת קידושין, דנו חז"ל אימתי מקבלים שכר בעולם הזה…

פרשת ואתחנן - יושב תהילות ישראל (אור החיים)

פרשת ואתחנן יושב תהילות ישראל א. הדרך לקיום מצות אהבת ה' – כי השי"ת נקרא "אלקי ישראל" רבותינו הראשונים והאחרונים…

פרשת דברים - כללות יראת ה' ומידות ההגונות (אור החיים)

פרשת דברים כללות יראת ה' ומידות ההגונות חז"ל מסרו כי משה רבנו הזכיר בפתיחת דברי תוכחתו לבני ישראל, את מעשיהם…

פרשת מטות - סוד הניצחון במלחמה (אור החיים)

פרשת מטות סוד ההצלחה במלחמה א. התחכמות בסדר המלחמה – כדי שלא ימנע מהם נס חז"ל ורבותינו הראשונים עמדו על…

פרשת פנחס - השם הוא נפש (אור החיים)

פרשת פנחס השם הוא הנפש א. "ושם איש ישראל המוכה" – "בשורש הנפש" לשון הכתובים בהם הוזכרו שמות "איש ישראל"…

פרשת בלק - שעשועי דאורייתא (אור החיים)

פרשת בלק שעשועי דאורייתא א. עמל התורה "כאדם המשתעשע בשעשועים ברוב חשק" אין צורך להכביר במילים אודות החיוב לעמול בתורה,…

פרשת חוקת - המעלה וחסרונותיה (אור החיים)

פרשת חוקת המעלה וחסרונותיה א. "בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל" המעשה ברבן יוחנן בן זכאי לאחר חורבן…

פרשת קורח - והאיש משה עניו (אור החיים)

פרשת קרח והאיש משה עניו א. "וְהָאִישׁ משֶׁה עָנָו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה" עדות הקב"ה על שלימות…

פרשת שלח - ציצית - חותם של עבדות (אור החיים)

פרשת שלח ציצית – חותם של עבדות א. שקולה מצות ציצית כנגד כל מצוות שבתורה חז"ל מסרו על חשיבות מצות…

פרשת בהעלותך -בירור ניצוצות הקדושה (ג) (אור החיים)

פרשת בהעלותך – בירור ניצוצות הקדושה (ג) תכלית המסעות במדבר, הגלות ונשמות הגֵרים א. סדר הנהגת בני ישראל במסעותיהם –…

פרשת נשא - הבריאה הבריות ותפקידם (אור החיים)

פרשת נשא הבריאה הבריות ותפקידם א. סוד מי הסוטה – נקמת המים והעפר בסוטה בגלל שבחטאה גרמה להם רעה סודם…

פרשת במדבר - שבט לוי (אור החיים)

פרשת במדבר שבט לוי   א. שבט לוי התמעט מכל השבטים – כי הארון היה מכלה בהם במניין בני ישראל…

פרשת בהר - ההכנות הנדרשות לקבלת התורה (אור החיים)

פרשות בהר בחוקותי ההכנות הנדרשות לקבלת התורה א. ההכנה הראשונה – "התגבורת וההתעצמות בעסק התורה" בדברי האור החיים הקדוש בפרשת…

פרשת קדושים - האדם והמלאכים (אור החיים)

א. האדם והמלאכים – מי נעלה יותר מדברי חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים יש משמעויות סותרות לכאורה, מי נמצא בדרגה גבוה…

פרשת אחרי מות / קדושים -מצוה - אותיות שם הוי"ה (אור החיים)

פרשת אחרי מות – קדושים מצוה – אותיות שם הוי"ה א. מצוה – אותיות שם הוי"ה בדברי תיקוני הזוהר הקדוש…

פרשת מצורע - רפואת הנפש ורפואת הגוף (אור החיים)

פרשת מצורע רפואת הנפש – רפואת הגוף א. תורת המצורע – תורתו של המוציא שם רע הפסוקים הפותחים את פרשת…

פרשת תזריע - הערלה והמילה - החטא ותיקונו (אור החיים)

פרשת תזריע הערלה והמילה – החטא ותיקונו א. תשובותיו של רבי עקיבא לשאלותיו של טרונסרופוס הרשע חז"ל סיפרו על הדו…

פרשת שמיני - קדושת האכילה (אור החיים)

פרשת שמיני – קדושת האכילה (ב) תחלואי הנפש ותיקונם א. המאכלות האסורות – סיבת תחלואי הנפש חז"ל למדו מפרשת המאכלות…

פרשת צו - עבודת הקרבנות בזמן הזה (אור החיים)

פרשת צו עבודת הקרבנות בזמן הזה א. העוסק בתורה כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם "מִפְּנֵי חֲטָאֵינוּ גָּלִינוּ מֵאַרְצֵנוּ וְנִתְרַחַקְנוּ…

פרשת ויקרא - סוד הקרבנות (אור החיים)

פרשת ויקרא סוד הקרבנות א. סוד הקרבנות מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן חז"ל ורבותינו הראשונים ישבו על מדוכת סוד הקרבנות לבאר מה…

פרשת פקודי - חטא העגל ותיקוניו (אור החיים)

פרשת פקודי חטא העגל ותיקוניו א. חטא עבודה זרה שקול כנגד כל התורה כולה בדברי חז"ל מבואר גודל החטא והפגם…

פרשת ויקהל - נדבת הלב ופלאיה (אור החיים)

 פרשת ויקהל – נדבת הלב ופלאיה א. עיקר הנדבה בלב בפרשיות עשיית המשכן הוזכרה פעמים רבות "נדבת הלב". ויש לבאר…

פרשת כי תשא - צדיקים מכפרים (אור החיים)

פרשת כי תשא צדיקים מכפרים א. מפני הרעה נאסף הצדיק בנבואת הנביא ישעיה נאמר "כִּי מִפְּנֵי הָרָעָה נֶאֱסַף הַצַּדִּיק". דבריו…

פרשת משפטים - הנשמה - פיקדון (אור החיים)

פרשת משפטים הנשמה – פיקדון א. הנשמה – פיקדון שצריך להחזירו בשלימות הנשמה שבקרבינו היא פיקדון שבבוא היום נידרש להשיבו…

פרשת יתרו - שמור וזכור בדיבור אחד (אור החיים)

פרשת יתרו שמור וזכור בדיבור אחד א. שמור וזכור בדיבור אחד בסדר פסוקי התורה הוזכר בפרשת יתרו הציווי "זָכוֹר אֶת…

פרשת בשלח - כח התורה (אור החיים)

פרשת בשלח כח התורה א. הים והנהרות נבקעו בפני בני ישראל ובפני רבי פנחס בן יאיר חז"ל מסרו על התנאי…

פרשת בא -בירור ניצוצות הקדושה (ב) (אור החיים)

פרשת בא בירור ניצוצות הקדושה (ב) – באמצעות עסק התורה א. וינצלו בני ישראל את מצרים – כמצולה או כמצודה…

פרשת וארא - סוד התפילה ופעולתה (אור החיים)

פרשת וארא סוד התפילה ופעולתה א. ארבעת התנאים הנצרכים לקבלת התפילה האור החיים הקדוש למד מתפילתו של משה רבנו, ארבעה…

פרשת שמות - בירור ניצוצות הקדושה (א) (אור החיים)

פרשת שמות – בירור ניצוצות הקדושה (א) תכלית גלות מצרים וכל הגלויות א. תכלית גלות מצרים בפרט – בירור ניצוצות הקדושה…

פרשת ויחי - יעקב וישראל (אור החיים)

יעקב וישראל א. יעקב – בזמן עצבון ודאגה; ישראל – בזמן שמחה ומנוחה הקב"ה נגלה ליעקב אבינו והודיעו "לֹא יִקָּרֵא…

פרשת ויגש - יעקב אבינו ויוסף הצדיק, ופרשת המכירה (אור החיים)

יעקב אבינו ויוסף הצדיק – ופרשת המכירה א. ביאור הנהגת יוסף הצדיק – מדוע לא הודיע ליעקב אבינו שהוא חי…

פרשת וישב / מקץ - גזירה ובחירה (אור החיים)

גזירה ובחירה הצלת יוסף – מידיהם של בעלי החיים ולא מידיהם שם "בעלי בחירה ורצון" כאשר ביקשו האחים להרוג את…

חנוכה - זכות יעקב אבינו ויוסף הצדיק (אור החיים)

חנוכה זכות יעקב אבינו ויוסף הצדיק א. חנוכה – כנגד יעקב אבינו וכנגד יוסף הצדיק האור החיים הקדוש הביא מדברי…

פרשת וישלח - יסורים - אוצר הטוב הנצחי (אור החיים)

פרשת וישלח יסורים – אוצר הטוב הנצחי א. החפצים לאצור אוצר הטוב הנצחי – צריכים בעולם הזה לסבול יסורים תכלית…

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים