אור החיים על חומש דברים

שיעורי האור החיים הקדוש על חומש דברים

פרשת וזאת הברכה - התורה והמידות (אור החיים)

התורה והמדות  א. וזאת הברכה – "נתכוון הכתוב לשבח איש האלוקים מה גדלו מעשיו"  בעומק ההתבוננות בברכת משה רבנו לבני…

פרשת האזינו - הצור תמים פעלו (אור החיים)

פרשת האזינו – הצור תמים פועלו א. יש דבר מכאיב הלבבות ומדאיב המחשבות – הֵרָאוֹת בעולם צדיק ורע לו רשע…

פרשת וילך - כוחם של הצדיקים (אור החיים)

פרשת וילך – כוחם של צדיקים א. הצדיקים יכירו בסילוק הנשמה קודם פטירתם בדברי האור החיים הקדוש מבואר על פי…

פרשת ניצבים - דרכי התשובה ומעלותיה (אור החיים)

פרשת ניצבים – דרכי התשובה ומעלותיה א. קבלת תשובה גם בזמן צרות ויסורים לשון הכתוב "כי יבואו אליך הברכה והקללה"…

פרשת כי תבוא - כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם- (אור החיים)

התורה כוללת כל הטובות שבעולם תורה ושכרה (ב) א. הרגשת טעם מתיקות לימוד התורה – מי ומה ישווה לו ידועים…

פרשת כי תצא - מלחמת היצר ב' (אור החיים)

אשת יפת תואר – כי תצא למלחמת היצר (ב)  א. כי תצא למלחמה על אויבך – "זהו יצר הרע"  המפרשים…

פרשת שופטים - מלחמת היצר (אור החיים)

כי תצא למלחמת היצר (א) א. כי תצא למלחמת היצר – המלומד במלחמה עם האדם הקרוץ מחומר בפרשתנו נצטווינו בדרכי…

פרשת ראה - ביאת המשיח (אור החיים)

ביאת המשיח והגאולה האחרונה א. כי יהיה בך אביון – רמז למלך המשיח בפירושי האור החיים הקדוש על התורה, נתבארו…

פרשת עקב - תורה ושכרה (אור החיים)

תורה ושכרה (א) א. שכר תורה ומצוות בעולם הזה בסוגיית הגמרא במסכת קידושין, דנו חז"ל אימתי מקבלים שכר בעולם הזה…

פרשת ואתחנן - יושב תהילות ישראל (אור החיים)

פרשת ואתחנן יושב תהילות ישראל א. הדרך לקיום מצות אהבת ה' – כי השי"ת נקרא "אלקי ישראל" רבותינו הראשונים והאחרונים…

פרשת דברים - כללות יראת ה' ומידות ההגונות (אור החיים)

פרשת דברים כללות יראת ה' ומידות ההגונות חז"ל מסרו כי משה רבנו הזכיר בפתיחת דברי תוכחתו לבני ישראל, את מעשיהם…

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים