עולמות ברמב"ן

תכנית מיוחדת ללימוד חומש בעיון עם פירוש הרמב"ן על התורה

פרשת וילך - תשובה (פירוש הרמב"ן)

תשובה א. החיוב לחזור בתשובה – תמיד חז"ל מזרזים אותנו לשוב בתשובה שלמה בכל יום, כדברי המשנה במסכת אבות, אשר נתבארו…

פרשת כי תצא - שמירת הלשון - (פירוש הרמב"ן)

א. מהות האדם – כח הדיבור עיקר מהות האדם היא "הנפש המדברת" כתרגומו של אונקלוס על הפסוק "נפש חיה" –…

פרשת שופטים - המשפט לאלוקים הוא (פירוש הרמב"ן)

א. ועשית ככל אשר יורוך – חובת הציות לבית דין הגדול או לכל בית דין חובת הציות לחכמי ישראל מפורשת…

פרשת ראה - לשכנו תדרשו (פירוש הרמב"ן)

א. לשכנו תדרשו – המצוה בעצם ההכנה לבואו למקום המקדש מלבד הציווי לעלות לרגל שלש פעמים בשנה, נצטווינו "כִּי אִם…

פרשת עקב - בכל דרכיך דעהו (פירוש הרמב"ן)

א. ובו תדבק – בתלמידי חכמים בכמה מקומות בתורה נצטווינו על הדבקות בהקב"ה, ויש לבאר את פשר כפילות הציווי. • חז"ל פירשו…

פרשת נשא - עולמך תראה בחייך כח המחשבה (פירוש הרמב"ן)

  עולמך תראה בחייך – כח המחשבה   בפרשת נשא שני נושאים מרכזיים דורשים עיון: [א] בפרשת הנזיר – מחד…

פרשת בהר - כבוד זה לזה (פירוש הרמב"ן)

  כבוד זה לזה   א. פטירת תלמידי רבי עקיבא בין פסח לעצרת – על "שלא נהגו כבוד זה לזה"…

פרשת אמור - כבוד התורה (פירוש הרמב"ן)

  כבוד התורה   א. ימי ספירת העומר – "כחולו של מועד" ביאור דברי הרמב"ן כי ימי ספירת העומר נחשבים…

פרשת תזריע - טהרת המחשבה (א) (פירוש הרמב"ן)

  טהרת המחשבה (א)*   א. דבקות המחשבה בה' – מדרגת "אנשי מעלה" נצטווינו בתורה "להדבק" בהקב"ה. בדברי הרמב"ן מבואר…

פרשת שמיני - מאכלות אסורות (פירוש הרמב"ן)

    מאכלות אסורות   א. מאכלות אסורות נזק לגוף בדברי הרמב"ן מבואר כי אכילת המאכלים שנאסרו בתורה מזיקה לגוף.…

פרשת צו - ורצית שבח מהומי ברגש (פירוש הרמב"ן)

  ורצית שבח מהומי ברגש   א. טעם הקרבת קרבן עולה ויורד וקרבנות המצורע – שמא לא הכיר בחסדי ה'…

פרשת ויקרא - סוד הקרבנות (פירוש הרמב"ן)

  סוד הקרבנות   א. הקרבנות – כפרה כדי שהעוונות לא יגרמו סילוק ה'שכינה' יש לבאר את טעם הקרבנות, ולהבין…

פרשת ויקהל - השראת השכינה (פירוש הרמב"ן)

  השראת השכינה   א. השראת השכינה – ביאור ענין ה'שכינה' עשיית ה'משכן' נועדה להשראת ה'שכינה' בקרב בני ישראל, ויש…

פרשת כי תשא - חטא העגל (פירוש הרמב"ן)

  חטא העגל   א. זכירת מעשה העגל נתייחדה זכירה אחת מששת הזכירות לזכור את חטא העגל. בטרם נפנה ללימוד…

פרשת תצוה - אורים ותומים, שימוש בשמות הקב"ה (פירוש הרמב"ן)

בדברי הרמב"ן מבואר סדר השאלות והתשובות שנעשה באמצעות האורים ותומים. להבנת דבריו, נקדים בביאור העניינים החשובים דלקמן: א. מהות ענין…

פרשת תרומה - זריזות (פירוש הרמב"ן)

  זריזות   א.  "וכן תעשו" – ציווי על הזריזות בפרשת הציווי על לקיחת התרומות למשכן נאמר בכתוב "וְכֵן תַּעֲשׂוּ",…

פרשת משפטים - אות היא לעולם (פירוש הרמב"ן)

  אות היא לעולם שבת – זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים   א.  "שבת" בלשון יחיד – "שבתותי" בלשון…

פרשת יתרו - ההכרה בחסדי ה' לעבודת הבורא (פירוש הרמב"ן)

ההכרה בחסדי ה' – היסוד לעבודת הבורא א. ההכרה התמידית בחסדי הבורא – גם כעבור שניים רבות מקום הזכרת הטעם…

פרשת בשלח - בחירה חופשית (פירוש הרמב"ן)

בחירה חופשית נס וטבע  א. ירידת פרעה ומצרים לתוככי ים סוף הקרוע לגזריו – "אין בכל מופתים כפלא הזה" בלימוד…

פרשת בא - השגחה פרטית וכללית (פירוש הרמב"ן)

    השגחה פרטית וכללית     א. "כל דברינו ומקרינו ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם" הרמב"ן בדבריו…

פרשת וארא - הענווה (פירוש הרמב"ן)

    הענווה וההכרה בערך עצמו   א. הטעמים לסירובו של משה רבנו לקבל את השליחות ללכת אל פרעה סירובו…

פרשת שמות - שומע תפילה (פירוש הרמב"ן)

  שומע תפילה א. התפילה – "עבודה שבלב" הרי זה פלא, עבודה פירושה נתינה של תמורה, ואילו תפילה היא אמצעי…

פרשת ויחי - אל תביאנו לידי ניסיון (פירוש הרמב"ן)

  אל תביאנו לידי נסיון   א. המקור מהתורה לחיוב במצות חינוך – אברהם אבינו גירוש ישמעאל ובני הפילגשים, כדי…

פרשת ויגש - טהרת המעשים (פירוש הרמב"ן)

  טהרת המעשים   א. טהרת מעשיו של יוסף הצדיק במצרים קודם מינויו למשנה למלך ידועים דברי חז"ל אודות התביעה…

פרשת מקץ - החינוך בבית האבות (פירוש הרמב"ן)

  החינוך בבית האבות   א. המקור מהתורה לחיוב במצות חינוך – אברהם אבינו בסוגיות הש"ס ודברי הפוסקים מפורש כי…

פרשת וישב - סוד העיבור וגלגול נשמות (פירוש הרמב"ן)

  סוד הָעִיבּוּר – גלגול נשמות   א. "סוד העבור" במצות היבום בדברי הרמב"ן מבואר כי במעשה היבום יש "סוד"…

פרשת וישלח - מידה כנגד מידה (פירוש הרמב"ן)

  מידה כנגד מידה   א. מידה כנגד מידה במעשיו של ראובן בדברי הרמב"ן מבואר כי הבכורה ניטלה מראובן "מידה…

פרשת ויצא - ירושלים של מעלה (פירוש הרמב"ן)

פרשת ויצא – ירושלים של מעלה א. מי יבנה את בית המקדש השלישי בדברי חז"ל מצאנו מאמרים סותרים – האם…

פרשת תולדות - מעשי אבות (ב) (פירוש הרמב"ן)

  מעשי אבות סימן לבנים (ב) יעקב אבינו – פרשת הגלות   א. שני גוים בבטנך – אלו אנטונינוס ורבי…

פרשת חיי שרה - המרחם כי לא תמו חסדיך (פירוש הרמב"ן)

  המרחם כי לא תמו חסדיך   א. מה היו עשרת הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו – דברי חז"ל ורבותינו הראשונים…

פרשת וירא - הניסיונות ותכליתם (פירוש הרמב"ן)

  נתת ליראיך נס להתנוסס הנסיונות ותכליתם   א. מטרת הנסיונות – שלושה משלים בדברי חז"ל רבותינו הראשונים והאחרונים ישבו…

פרשת לך לך - מעשי אבות (א) (פירוש הרמב"ן)

  מעשי אבות סימן לבנים (א) אברהם אבינו – יצחק אבינו   א. מעשי אבות קבעו ויצרו את מעשי ביניהם…

פרשת נח - למעט בנס (פירוש הרמב"ן)

למעט בנס א. הנהגתו של נח בבניית התיבה – למעט בנס ביאור הרמב"ן ורבנו בחיי, מדוע טרח נח לבנות תיבה…

פרשת בראשית - ספר הישר (פירוש הרמב"ן)

ספר הישר א. מה טעם פתח בבראשית דברי חז"ל מדוע נפתחה התורה בסיפור מעשה בראשית ולא במצוות שנצטווינו לקיים, צריכים…

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים