רמב"ן על חומש דברים

פרשת וילך - תשובה (פירוש הרמב"ן)

תשובה א. החיוב לחזור בתשובה – תמיד חז"ל מזרזים אותנו לשוב בתשובה שלמה בכל יום, כדברי המשנה במסכת אבות, אשר נתבארו…

פרשת כי תצא - שמירת הלשון - (פירוש הרמב"ן)

א. מהות האדם – כח הדיבור עיקר מהות האדם היא "הנפש המדברת" כתרגומו של אונקלוס על הפסוק "נפש חיה" –…

פרשת שופטים - המשפט לאלוקים הוא (פירוש הרמב"ן)

א. ועשית ככל אשר יורוך – חובת הציות לבית דין הגדול או לכל בית דין חובת הציות לחכמי ישראל מפורשת…

פרשת ראה - לשכנו תדרשו (פירוש הרמב"ן)

א. לשכנו תדרשו – המצוה בעצם ההכנה לבואו למקום המקדש מלבד הציווי לעלות לרגל שלש פעמים בשנה, נצטווינו "כִּי אִם…

פרשת עקב - בכל דרכיך דעהו (פירוש הרמב"ן)

א. ובו תדבק – בתלמידי חכמים בכמה מקומות בתורה נצטווינו על הדבקות בהקב"ה, ויש לבאר את פשר כפילות הציווי. • חז"ל פירשו…

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים