בית המדרש – שביעית חלק ב

מסדרת עיתים לתורה

תוכן השיעורים

בית המדרש

מבחר משיעורי עולמות

בענייני שנת השמיטה

חלק ב

דפי מקורות

עם הכוונה ללימוד ומסירת שיעורים

הלכה:

 • מלאכות בשביעית בבית ובשדה
 • עציצים וחממות בשביעית
 • הפקר פירות שביעית
 • שמור ונעבד
 • סחורה בפירות שביעית
 • קדושת דמי שביעית
 • שבת וחנוכה בשמן של שביעית
 • קדושת שביעית בלולב ובהדסים
 • ביעור פירות שביעית
 • יין שביעית לארבע כוסות
 • שמיטת כספים ופרוזבול

ערב שנת השמיטה

התשפ"ב

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.