הדרכה מעשית לראש השנה

שיעור מיוחד

הדרכה מעשית לראש השנה

פרק ראשון – מה צריכים לבקש

 • מלכות שמיים – לדברי הזוהר הקדוש צריך לבקש רק על מלכות שמים, דהיינו שנזכה לראות בהתגלות מלכותו יתברך בעולם.
 • בקשות על צרכים פרטיים – לדעת בעלי המוסר (רבי ישראל מסלנט) יש לבקש בזמננו גם על הצרכים הפרטיים של כל אחד ואחד.
 • חיים למענך – בזמן שמבקשים מהקב"ה חיים, אין לבקש רק חיים ובריאות כדי ליהנות, אלא לבקש חיים "למענך", דהיינו להיות עבד למלך מלכי המלכים הקב"ה.
 • בקשה על כלל ישראל – זכות גדולה לבקש בקשה על כלל ישראל כדי להיכלל בזכות הרבים.

פרק שני – הזמן לבקש

 • במחשבה – בזמן התפילה (ואפילו כשחל ראש השנה או יום הכיפורים בשבת) באמירת הפסוקים והאזכרות שמזכירים בהם בקשות לחיים כגון: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים" וכו', וכן ב"יעלה ויבוא" כשאומרים: "והושיענו בו לחיים טובים". וכמו כן בסוף התפילה באמירת "וכתוב לחיים טובים" וכו', וכן "בספר החיים" וכו'.
 • בדיבור – אפשר לבקש בקשות פרטיות בדיבור כאשר מסיימים את תפילות שמונה עשרה, לפני אמירת "יהיו לרצון" בסיום "אלוקי נצור".
 • בשעת התקיעות – יש קהילות שנהגו להתוודות בפה בשעת התקיעות. כיום המנהג לא להוציא בשפתיו מילים בשעת התקיעות, אלא להתוודות במחשבה. כלומר, להרהר בלבו הרהורי חרטה על העבר ולקבל קבלה טובה לעתיד בשעת התקיעות.
 • שערי דמעות לא ננעלו – חז"ל מסרו לנו כי כל השערים ננעלו, חוץ משערי דמעות, שהקב"ה כביכול בעצמו מקבל תפילות שנאמרות בדמע. מי שיכול לבכות בשעת התפילה, שכרו גדול מאד.

פרק שלישי – מה צריכים להרגיש

 • אהבת ה' – כתבו בעלי המוסר, שבראש השנה נשתדל מאד להכיר טובה להקב"ה, אשר נותן לנו חיים ובריאות בחסדיו המרובים, ועל ידי זה יגביר אהבתו אליו יתברך.
 • יראת ה' – בדורות קודמים היו מרגישים בימי הדין יראה ופחד.

העצה לדמיין בחוש רגשות אלו, היא להתבונן מה נתון על כפות המאזניים בשעת הדין, ומה עתידים לגזור עליו במשפט, ועל ידי זה יתחזק ביראת שמיים.

פרק רביעי – עצות מעשיות לראש השנה

 • הכנה – לקראת ראש השנה, כדאי מאד להקצות זמן קצר, ללמוד פירושים על התפילה, או לקרוא קטע קצר מתוך ספרי המוסר, שמרגיש שמחזק אותו.
 • תהלים – בימי ראש השנה רצוי מאד להגיד תהלים. מסופר על מרן הרב בריסק, רבי יצחק זאב סולובייצ'יק זצ"ל, שניצל כל רגע פנוי בימי ראש השנה לאמירת תהלים.
 • להיזהר מכעס – צריך להיזהר מאד לא לכעוס בראש השנה, כי הכעס מעורר ח"ו את מידת הדין.
 • שמחה – חובה להשתדל בכל כוחו להיות בימי ראש השנה בשמחה, שנאמר "וגילו ברעדה". ופירשו חז"ל שאין סתירה בין הפחד מאימת הדין לבין החובה לשמוח בימים אלו, משום שאנו בטוחים שהקב"ה ירחם עלינו בחסדיו המרובים, ויכתבנו ויחתמנו לחיים טובים ולשלום, אמן!

2 תגובות

 1. דף המקורות חסר אשמח מאוד אם תעלו אותו לאתר
  תודה רבה ושנה טובה

 2. קובצי הדרכה אלו אינם חלק משיעורי עולמות בעיון, וצורפו כאן לתועלת הכלל. הם נתנים להורדה בפורמט PDF לצורך הדפסתם.
  בברכת שנה טובה כתיבה וחתימה טובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שיעורים נוספים בעניינים הנדונים בשיעור זה:

שיעורי עולמות

כבוד חמיו

א. החיוב בכבוד חמיו – דברי חז"ל בדברי חז"ל נאמרו מקורות שונים לחיוב לנהוג כבוד בחמיו, אבל לא נתבארו גדרי

קרא עוד

כתיבה כדיבור

א. רבותינו האחרונים נחלקו האם כתיבה נחשבת כדיבור בדיני התורה. ב. נדרים ושבועות: הכותב "הריני נשבע", או "הריני מקבל עלי לצום" האם

קרא עוד

נעילת הסנדל

א. אחד מחמשת העינויים שנצטווינו בהם ביום הכיפורים, הוא איסור נעילת הסנדל, ונחלקו הראשונים האם איסור זה מדאורייתא או מדרבנן.

קרא עוד

שתף את השיעור

היה שותף בהרבצת
תורה בתוכניות
הלימוד של עולמות

לעילוי נשמת אבינו, חמנו וסבנו האהוב

ר' יעקב צבי חיים בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל

שיעורי
רץ כצבי

ספקות בקריאת המגילה

ספקות בקריאת המגילה בדברי הרמב"ם (מגילה פ"א ה"א) והשו"ע מפורש שחיוב קריאת המגילה הוא "תקנת נביאים", ופסק השו"ע (או"ח סי' תרצו סעי' ז) שלדברי קבלה

קרא עוד

היתר ממזר בשפחה בזמן הזה

היתר ממזר בשפחה בזמן הזה במשנה האחרונה במסכת קידושין (פ"ד מי"ג) מפורשת דרך להתיר לממזר ודאי לבוא בקהל: "רבי טרפון אומר, יכולים ממזרים לטהר [מפסול

קרא עוד

קדושת עזרת נשים

קדושת עזרת נשים   בבית הכנסת שבו אני מתפלל, 'ישראל הצעיר' דהנקוק פארק, לוס אנג'לס, נוהגים לקראת הימים הנוראים להסיט את המחיצה הקבועה בין עזרת

קרא עוד

לקבלת תוכן
איכותי למייל

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.