פרשת וזאת הברכה – התורה והמידות (אור החיים)

תקציר השיעור

התורה והמדות 

א. וזאת הברכה – "נתכוון הכתוב לשבח איש האלוקים מה גדלו מעשיו" 

בעומק ההתבוננות בברכת משה רבנו לבני ישראל בערוב ימיו, טמונה שלימות בלתי נתפסת של טהרת המידות – לברכם בכל לבו ללא כל תרעומת, למרות שבעבורם לא זכה להיכנס לארץ ישראל.

ב.  שלימותו של משה רבנו במידות הטובות – בגלל יראתו מהאלוקים

מלשון הכתוב "איש האלוקים" למדנו כי שלימות המדות של משה רבנו לא היתה בגלל התכונות הטבעיות בהן ניחן, אלא "לצד יראתו מאלוקיו" – בקנין מתוך עמל וביגיעה.

  • אמנם דברים אלו לכאורה עומדים בסתירה, למה שכתב האור החיים הקדוש בפרשת שמות "כי משה נביא היה בטרם יצא מבטן אמו", ויש ליישבם.

ג. משה רבנו והציור שצייר המלך הערבי

בפירוש התפארת ישראל המשניות בסוף מסכת קידושין מובא סיפור על ציור קלסתר פניו של משה רבנו, ממנו היה נראה ב"חכמת הפרצוף" כי ניחן בטבעו "בכל החסרונות שבעולם שיגנו נפש אדם המעלה". דבריו עוררו פולמוס, ואף היו שהוציאו קונטרס מיוחד להוכיח כי סיפור זה מגיע ממקורות זרים. לעומת זאת, גדולי החסידות הזכירו את המעשה בספריהם, וביארו לפי זה עניינים נוספים.

  • מכל מקום ליסוד המבואר במעשה זה – כי התורה הופכת את המדות הטבעיות של האדם מקצה לקצה, יש כאמור, מקור בדברי האור החיים הקדוש שנתבארו לעיל.

ד. אם אין תורה אין דרך ארץ – התורה היא רפואה למידות

מי שאינו יודע תורה אינו שלם במידות דרך ארץ • ראש לכל הרפואות של הנפש הוא התורה • התורה נקראת "תושיה" – כי היא מתשת כוחו בשבירת מדותיו • אהבת התורה מסלקת את המדות הרעות.

ה. אם אין דרך ארץ אין תורה – כל עבודת ה' תלויה בתיקון המידות

אמנם בהמשך המשנה אמרו חז"ל כי "אם אין דרך ארץ אין תורה", ומבואר כי תיקון המדות קודם לתורה [כדבריו הידועים של רבי חיים ויטאל "המדות הטובות הן כסא ויסוד ושורש" תרי"ג המצוות]. וכבר עמדו המפרשים כי לכאורה דברי המשנה ברישא סותרים לאמור בסיפא.

  • "צבת בצבת עשויה" – תיקון המדות נצרך כדי שהאדם יהיה כלי מוכן לקבל התורה, ואז התורה מרחיבה את הכלי שיהיה מתוקן לשלימות • התורה מרוממת את האדם במדות טובות וטוהר הנפש.

ו. יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו – בעבודת המידות

ידוע האמור בחתימת התורה "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה", אולם מאידך גיסא כתב הרמב"ם: "כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו", ויש לברר למה התכוון הרמב"ם בדבריו.

  • כל אדם לפי ערכו יכול להיות עבד ה' כמו משה רבנו לפי כוחותיו.

ז. "שבע יפול צדיק וקם" – ההפסד בקרב והניצחון במלחמה

ממוצא הדברים שנתבארו, נשכיל לשנס מותניים ולאזור כוחות, לנצח במלחמה הגדולה והבלתי נגמרת להשגת קנין התורה ושלמות המדות, ולא נירתע אפילו אם לעתים מפסידים בקרב – כי "שבע יפול צדיק", הוא התנאי לעליה וה"קימה" במסילה העולה בית א-ל.

פרשת וזאת הברכה – התורה והמידות (אור החיים)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שיעורים נוספים בעניינים הנדונים בשיעור זה:

לקבלת תוכן
איכותי למייל

שיעורי עולמות

אילת

א. בפרשת מסעי מתואר גבולה הדרומי של ארץ ישראל, ונחלקו הפוסקים בבירור המקומות המוזכרים בתורה הלכה למעשה בזמנינו. ב. עוד

קרא עוד

מזיק בפורים

א. המזיק מחמת שמחה – מקורות ופסק הלכה דברי רבותינו הראשונים בעניין חטיפת האתרוגים והלולבים בחג הסוכות • היזק מחמת

קרא עוד

תורה שבעל פה

א. בדברי חז"ל מבואר בכמה מקומות שכל המצוות נאמרו מסיני, כללותיהם ודקדוקיהם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ועוד אמרו: "כל

קרא עוד

חמר מדינה

א. שיטות הראשונים בדין קידוש על שכר ושאר משקים הנחשבים 'חמר מדינה'. ב. שיטות הראשונים בדין הבדלה על שכר ושאר

קרא עוד

שתף את השיעור

היה שותף בהרבצת
תורה בתוכניות
הלימוד של עולמות

לעילוי נשמת אבינו, חמנו וסבנו האהוב

ר' יעקב צבי חיים בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל

שיעורי
רץ כצבי

קדושת עזרת נשים

קדושת עזרת נשים   בבית הכנסת שבו אני מתפלל, 'ישראל הצעיר' דהנקוק פארק, לוס אנג'לס, נוהגים לקראת הימים הנוראים להסיט את המחיצה הקבועה בין עזרת

קרא עוד

בפסח מצוה לחזר אחר זימון

בפסח מצוה לחזֵר אחר זימון א. כתבו הטור והשו"ע בהלכות פסח (או"ח סימן תעט) "ומצוה לחזר אחר זימון". והנה מצאנו שתי מצוות שקיומן בשלושה: מצות זימון – אשר

קרא עוד

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.