פרשת וילך – תשובה (פירוש הרמב"ן)

תקציר השיעור

תשובה

א. החיוב לחזור בתשובה – תמיד

חז"ל מזרזים אותנו לשוב בתשובה שלמה בכל יום, כדברי המשנה במסכת אבות, אשר נתבארו בסוגיית הגמרא במסכת שבת. אמנם המעיין בדברי הרמב"ן באיגרתו ימצא כי יש חיוב "פשפוש" תמידי לחזור בתשובה, בכל יום וכמה פעמים ביום, ואין די ב"תזכורת חד יומית".

יש איפוא, להתחקות אחר שורשי החיוב לחזור בתשובה באופן מתמיד, ולברר מה עשוי לדרבן את האדם לבל יתמהמה רגע אחד מלחזור בתשובה. להלן נציע כמה הסברים לכך.

ב. שיטת הרמב"ם בביאור גדרי מצות התשובה ודיני הוידוי

ההסבר הראשון מבוסס על שיטת הראשונים המונים את התשובה כמצות עשה, אך תחילה נעיין בשיטת הרמב"ם בגדרי מצות התשובה והווידוי על חטאים.

ג. התשובה – מצות עשה

דעת הרמב"ן ורבינו יונה, שהחזרה בתשובה היא קיום מצות עשה • שיטת הרמב"ן בגדר מצות תשובה ווידוי.

ד. עבירה גוררת עבירה – החטא גורם להתדרדרות רוחנית

אופן נוסף בביאור הצורך שלא להתמהמה מלחזור בתשובה, יבואר על פי דברי הרמב"ן שעבירה היא "מום" בנפש האדם – מציאות של טומאה ולכלוך בנפש האדם • ביאור דברי חז"ל "עבירה גוררת עבירה" • דברי הרמב"ן בהסבר "שרירות הלב", של החוטא שתאוותו מתחזקת ומתגברת, ומביאה לכך "שיתאווה ויצמא למה שהיה צמא ממנו", ושורשיה "ישיבוהו לחטוא ויצמיחו פשעים יותר מבראשונה" • פירוש הרמב"ן מה היתה תאוות האספסוף לאכול בשר במקום מן.

ה. עיכוב התשובה – טומן בחובו חטא

מאמר הקב"ה לקין "וְאִם לֹא תֵיטִיב לַפֶּתַח חַטָּאת רֹבֵץ וְאֵלֶיךָ תְּשׁוּקָתוֹ וְאַתָּה תִּמְשָׁל בּוֹ", אשר לפי דברי הרמב"ן, במאמר זה "הורהו על התשובה, שהיא נתונה בידו לשוב בכל עת שירצה ויסלח לו".

• המחליט לחזור בתשובה ומתחיל בתהליך התשובה, הקב"ה מסייעו, ולאחר פתיחת פתח התשובה "כחודו של מחט", פותחים לו "פתחים שעגלות וקרוניות נכנסות בו".

ו. קירובם של ישראל עלול לגרום ח"ו לריחוקם

מהלך נוסף להבהרת התביעה הגדולה המתעוררת על מי שאינו שב בתשובה, מבואר על פי דברי רבינו יונה, שכאשר המלך – הקב"ה – ממציא לפני בריותיו את האפשרות לחתור "מחתרת" – לחזור בתשובה, והם לא מנצלים זאת,  אין לך מרד גדול מזה.

• דברי הרמב"ן " נמצא קירובם של ישראל אצל הקב"ה הוא הגורם להם ריחוק וגלות וכל עונש".

• אף שנתבארו דברי הרמב"ן מדוע חיוב התשובה תמידי, בבואנו לימי הדין, נזכור את דברי המאירי כי "המתרשל מתשובה בראש השנה אין לו חלק באלוקי ישראל".

פרשת וילך – תשובה (פירוש הרמב"ן)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שיעורים נוספים בעניינים הנדונים בשיעור זה:

לקבלת תוכן
איכותי למייל

שיעורי עולמות

קיום הסכמי בחירות

א. שתי מפלגות חתמו על הסכם לפני הבחירות, שעל פיו בתנאים מסויימים צריך אחד מנציגי המפלגות להתפטר לאחר הבחירות. כאשר

קרא עוד

מאכלי נכרים

חלק א – פת נכרי א. חז"ל אסרו אכילת פת עכו"ם, וצ"ב אימתי נגזרה הגזירה, ומה היו טעמיה • פת נכרי שאינו עובד עבודה

קרא עוד

כבוד אב ואם

א. ביסוד המצוה חקר המנחת חינוך, האם היא מצוה שבין אדם למקום, או מצוה שבין אדם לחברו, ויש לדון בנפקא

קרא עוד

בישול בשבת

חלק א בישול בכלי ראשון • עירוי מכלי ראשון    א. כלי ראשון שהורד מהאש איסור בישול בכלי ראשון – אף שאינו

קרא עוד

תליוהו וזבין

א. סוגיית הגמרא בדין "תליוהו וזבין [מי שתלו אותו או עשו לו יסורים עד שמכר וקיבל הדמים] זביניה זביני [המכר

קרא עוד

שתף את השיעור

היה שותף בהרבצת
תורה בתוכניות
הלימוד של עולמות

לעילוי נשמת אבינו, חמנו וסבנו האהוב

ר' יעקב צבי חיים בן שרה גיטה ושלמה זלמן הלוי ז"ל

שיעורי
רץ כצבי

הזכרת יציאת מצרים בקידוש

זכירת יציאת מצרים בקידוש א. במסכת פסחים (קיז, ב) מובא: "אמר רב אחא וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום, כתיב הכא (דברים טז, ג) למען תזכור יום

קרא עוד

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

חיפוש מתקדם

חיפוש לפי:

חומש
פרשת
נושאים
תת נושא
מועדים

שמחים שהצטרפת.

הרשמתך נקלטה במערכת.
תוכל להסיר את המייל בכל עת.

אנו מבטיחים שלא נעביר את המייל שלך לשום גורם.